MDR, schematy podatkowe

Artykuł

Webinar: 10 miesięcy ze schematami podatkowymi (MDR) w instytucjach finansowych

Podsumowanie dotychczasowej praktyki oraz nowe wyzwania

Nagranie spotkania

Od wprowadzenia regulacji dotyczących raportowania schematów podatkowych (MDR) minęło już prawie 10 miesięcy. W tym czasie wielu podatników miało okazję poznać w praktyce w jaki sposób działają nowe regulacje oraz zmierzyć się z wyzwaniami, jakie ze sobą niosą. Podczas webinaru przedstawimy m.in. najczęściej pojawiające się wątpliwości w zakresie stosowania przepisów w instytucjach finansowych, a także wskażemy na czym mają polegać najbliższe zmiany w postaci MDR-3 oraz retrospektywnego raportowania wspomagających.

Retrospektywne raportowanie wspomagających

Zgodnie z projektem nowelizacji Ordynacji podatkowej, na wspomagających nałożony zostanie dodatkowy obowiązek (w terminie do 30 czerwca 2020 r.) w zakresie schematów transgranicznych, gdzie pierwszej czynności związanej z wdrażaniem dokonano pomiędzy 26 czerwca a 31 grudnia 2018 r. (tj. z okresu wstecznego obowiązywania raportowania schematów podatkowych (MDR) – dotychczas ten obowiązek dotyczył tylko promotorów i korzystających).
 

MDR-3 – oświadczenie o korzystaniu ze schematów podatkowych

Okres styczeń-marzec 2020 r. to standardowy termin na składanie deklaracji rocznych na CIT za rok 2019. Oznacza to jednocześnie konieczność składania przez wszystkich członków zarządu podatnika oświadczeń o korzystaniu ze schematów podatkowych (MDR-3) w zakresie podatku dochodowego w tym okresie. Z pewnością będzie to duże wyzwanie nie tylko merytoryczne, ale i organizacyjne.
 

Agenda

Podczas webinaru eksperci Deloitte przedstawią przede wszystkim poniższe zagadnienia:

  1. Krótka powtórka: cel wprowadzenia przepisów o raportowaniu schematów podatkowych (MDR) oraz co to jest schemat podatkowy.
  2. Praktyczne wątpliwości promotorów, korzystających i wspomagających powstałe w czasie stosowania przepisów.
  3. Procedury raportowania schematów podatkowych (MDR).
  4. Najbliższe wyzwania, przed którymi staną podatnicy (MDR-3 i retrospektywne raportowanie wspomagających).
     
Do kogo skierowany jest webinar?

Webinar jest skierowany do pracowników firm z sektora instytucji finansowych, a w szczególności do dyrektorów finansowych, głównych księgowych, księgowych oraz osób zajmujących się raportowaniem schematów podatkowych w spółce. Zapraszamy także osoby, które chcą dowiedzieć się jak wygląda w praktyce stosowanie polskich przepisów o schematach podatkowych oraz jak klienci i ich doradcy próbują być zgodnymi z tymi regulacjami.

Szczegóły:

Nagranie spotkania (24 października 2019)

Osoba kontakowa:
Izabela Brzozowska
ibrzozowska@deloittece.com

Zarejestruj się
Czy ta strona była pomocna?