Strategie zatrudnienia

Artykuł

Webinar: 10 pytań, na które kadra zarządzająca musi być gotowa odpowiedzieć w „nowej normalności”

Nagranie spotkania (4 czerwca 2020r.)

Tematem przewodnim będą najważniejsze działania, które liderzy firm oraz działów HR powinni traktować priorytetowo na drodze odbudowy postkryzysowej.

W większości firm priorytetem stały się działania antykryzysowe z naciskiem na bezpieczeństwo, zdrowie, usługi podstawowe oraz przejście na pracę i naukę w trybie zdalnym. Dziś firmy zaczynają wychodzić z fazy reagowania, a liderzy, planując jak podnieść się z kryzysu, zwracają baczniejszą uwagę na nowy rodzaj wyzwań kadrowych.

Prawdopodobnie największym wyzwaniem, jakiemu trzeba będzie sprostać w toku wychodzenia z kryzysu będzie napięcie towarzyszące przygotowaniom do powrotu do wcześniejszych działań i zwyczajów (powrót do pracy) w połączeniu z koniecznością adaptacji do nowej rzeczywistości (nowa wizja pracy).

Podczas webinaru eksperci Deloitte omówią:

  • założenia koncepcyjne, które mają pomóc liderom działów talentowych w zaplanowaniu działań wymaganych w celu zapewnienia kontynuacji działalności firmy, jednocześnie przewidując przyszłe potrzeby, aby firma mogła wykorzystać sytuację na refleksję, odnowę zobowiązań, ponowne zaangażowanie, nowe zrozumienie i restart biznesu;
  • Workbook, który w sposób warsztatowy przechodzi z firmą przez kolejne etapy, jakie firma może podjąć, aby harmonijnie połączyć działania antykryzysowe z tworzeniem podstaw do rozwoju po usunięciu następstw kryzysu;
  • najważniejsze działania, które liderzy HR powinni traktować priorytetowo na drodze odbudowy postkryzysowej.

Webinar skierowany jest do:
Osób zarządzających firmami, dyrektorów z obszaru kapitału ludzkiego, m.in.: HR, Employer Brandingu, Zarządzania Talentami, Rekrutacji, osobom odpowiedzialny za innowacje, rozwój produktu oraz obszar Employee Experience.

Udział w webinarze jest nieodpłatny, wymaga rejestracji.
 

Zobacz nagranie

Nagranie spotkania (4 czerwca 2020r.)

Osoba kontaktowa:
Magdalena Gronert
mgronert@deloittece.com

Zarejestruj się

10 questions every C-suite team needs to answer right now to strive in post COVID-world

Join our webinar to let us help your organization plan the foundation to be able to thrive in the aftermath of the crisis.

Most organizations’ first priority has been crisis response and emphasizing health, safety, essential services, and the virtualization of work and education. Now, as organizations begin to emerge from this response phase, leaders are focusing on the next set of workforce challenges as they plan for the recovery.

The biggest challenge organizations will likely face in recovery is the tension between   preparing for a return to previous activities and routines—getting back to work—while also embracing a new reality—rethinking work.

During our on-line meeting, Deloitte’s experts will discuss:

  • How to support C-suite teams by anticipating and orchestrating their priorities that organizations can lead, prepare, and support their workforce through the recovery phase while positioning themselves for the next phase: thriving in the new normal.
  • Workforce strategies Workbook for post-COVID-19 recovery as a companion piece to our global Human Capital report, and provides a framework to help HR leaders plan for what they need now to maintain business continuity, while anticipating future demands, so they can take advantage of opportunities to reflect, recommit, re-engage, rethink, and reboot within their organizations.
  • Steps your organization can take to help bridge the crisis response to a path of recovery.

If you have any questions about our webinar or would like to discuss in more depth, please do not hesitate to contact us.

REGISTRATION FORM

Masz pytania lub wątpliwości?
Chcesz dowiedzieć się więcej?

Napisz do nas

Dowiedz się więcej o COVID-19 na naszej globalnej stronie Combating COVID-19 with resilence oraz lokalnej Odporność biznesu w dobie COVID-19

Czy ta strona była pomocna?