AML/CFT w dobie COVID-19

Artykuł

Webinar: AML/CFT w dobie COVID-19

Ryzyka i wyzwania w czasie pandemii koronawirusa

Nagranie spotkania (3 czerwca 2020r.)

W obecnych warunkach niepewności gospodarczej, spowodowanej pandemią wirusa COVID-19, ważne jest, aby firmy aktywnie oceniały swoją zdolność do przeciwdziałania zakłóceniom - zarówno z punktu widzenia operacyjnego, finansowego jak i regulacyjnego, zapobiegając potencjalnym problemom lub łagodząc skutki już istniejących. Wychodząc naprzeciw obecnej sytuacji, którą generuje wirus COVID-19, podczas webinarium eksperci Deloitte wskażą nowe ryzyka i wyzwania z obszaru AML/CTF, jakie organizacje muszą zaadresować w nowej rzeczywistości, wskażą również możliwe rozwiązania, a także – szanse, stojące przed firmami, wynikające z lepszego zabezpieczenia organizacji.

Zobacz nagranie

Nagranie spotkania (3 czerwca 2020r.)

Osoba kontaktowa:
Daniel Dziula
ddziula@deloittece.com

Zarejestruj się

Uczestnicy Webinaru będą mogli dowiedzieć się m.in. :

  1. Jakie nowe ryzyka i wyzwania z obszaru AML/CTF czekają firmy z uwagi na COVID-19. 
  2. Identyfikacja klienta on-line – najważniejsze zagadnienia prawne. 
  3. Jakie wyzwania operacyjne i prawne stawia przed instytucjami obowiązanymi COVID-19. 
  4. Usługi outsourcingu jako alternatywa dla realizacji procesów AML/CFT wewnątrz firmy. 
  5. Zmiany w sposobie walki z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu wg Komisji Europejskiej.


Podczas trwania webinaru, będą mogli Państwo zadawać pytania ekspertom Deloitte. Zapraszamy do udziału w webinarze.

Deloitte: Usługi AML/CFT

Masz pytania lub wątpliwości?
Chcesz dowiedzieć się więcej?

Napisz do nas

Dowiedz się więcej o COVID-19 na naszej globalnej stronie Combating COVID-19 with resilence oraz lokalnej Odporność biznesu w dobie COVID-19

Czy ta strona była pomocna?