Webinar: Automatyzacja raportowania w systemach ERP przy wykorzystaniu zewnętrznego narzędzia Workiva

Artykuł

Webinar: Automatyzacja raportowania w systemach ERP przy wykorzystaniu zewnętrznego narzędzia Workiva

Nowoczesne podejście do usprawnienia procesu raportowania

Nagranie spotkania (30 listopada 2022 r.)

Współczesne firmy funkcjonują w bardziej zmiennych warunkach prowadzenia działalności niż kiedykolwiek wcześniej. Nowe wymogi regulacyjne dotyczące sprawozdawczości, takie jak ESEF i ESG, stawiają przedsiębiorstwom nowe wyzwania w obszarze sprawozdawczości finansowej i niefinansowej. Niezbędne jest znalezienie nowego podejścia do rozwiązania, zwłaszcza w obszarze technologii, aby móc sprostać wszystkim wymaganiom raportowania i jednocześnie podjąć nowe kroki w kierunku dalszej cyfryzacji i optymalizacji procesów.

Automatyzacja procesów powinna być jednym z głównych celów każdej firmy, która powinna dążyć do tego, by jak najwięcej czynności można było wykonywać za pomocą narzędzi IT. Rozwój nowych technologii umożliwia implementację wysokiej klasy systemów, które są w stanie przełożyć proces, np. raportowania na obieg zadań i informacji w chmurze, czego przykładem jest platforma Workiva.

 

Agenda:

1. Automatyzacja raportowania

  • Wąskie gardła procesu raportowania.
  • Zastosowanie wiodących praktyk w poprawie terminów raportowania.
  • Raportowanie ESG – jak przygotować się na sprawne przeprocesowanie raportowania niefinansowego?

2. Transformacja systemu ERP/SAP S/4HANA z zastosowaniem zewnętrznego narzędzia do raportowania

  • Jak wykorzystać transformację systemu ERP do usprawnienia raportowania?
  • Główne wyzwania w procesie raportowania przy braku wsparcia zewnętrznymi narzędziami - dlaczego warto pomyśleć o zewnętrznym narzędziu np. Workiva?

3. Zewnętrzne narzędzie do raportowania - WORKIVA

  • Podstawowe funkcje raportowania Workivy, przy wykorzystaniu danych finansowych z systemu ERP (na przykładzie SAP).
  • Zakres integracji systemu ERP (na przykładzie SAP S/4HANA) z Workivą.

 

Workiva jest światowym dostawcą platformy działającej w chmurze, która integruje dane finansowe i niefinansowe, umożliwiając zespołom ds. zrównoważonego rozwoju i finansów zbieranie, gromadzenie, współpracę i raportowanie bez obaw. Platforma Workiva jest gotowa do przeprowadzenia audytu, elastyczna w zakresie ram, gotowa na przyszłe wyzwania – i zaufana przez ponad 4000 firm w ponad 180 krajach.

Celem webinaru jest omówienie wyzwań i wiodących praktyk przy procesie raportowania podczas transformacji systemu ERP i zastosowaniu zewnętrznego systemu do raportowania Workiva.

Webinar adresowany jest do członków zespołów zajmujących się sprawozdawczością, raportowaniem, finansami, jak również do pracowników IT oraz wszystkich innych zainteresowanych tematyką automatyzacji procesu raportowania.

Szczegóły

Nagranie spotkania (30 listopada 2022 r.)

Kontakt:
Katarzyna Żurowska
kzurowska@deloittece.com

Obejrzyj nagranie
Czy ta strona była pomocna?