Odporność Biznesu w dobie COVID-19

Artykuł

Odporność Biznesu w dobie COVID-19

Jak przeprowadzić firmę przez sytuację kryzysową?

Nagranie ze spotkania (20 marca 2020)

Epidemia związana z Covid – 19 skutecznie zachwiała całą światową gospodarką. Obecnie firmy muszą stawić czoła kolejnym, nowym wyzwaniom wpływającym diametralnie na realizację swoich celów biznesowych wraz z organizacją pracy swoich pracowników na czele.

Cykl webcastów: Tarcza antykryzysowa


Tarcza antykryzysowa - Rządowe drogowskazy dla przedsiębiorców w obliczu pandemii

> Odsłuchaj nagranie

Tarcza antykryzysowa - Wpływ COVID-19 na inwestorów działających w ramach Polskiej Strefy Inwestycji i SSE

> Odsłuchaj nagranie

Tarcza antykryzysowa - Nowe możliwości finansowego wsparcia dla pracodawców w walce z COVID-19

> Odsłuchaj nagranie

Epidemia związana z Covid – 19 skutecznie zachwiała całą światową gospodarką. Obecnie firmy muszą stawić czoła kolejnym, nowym wyzwaniom wpływającym diametralnie na realizację swoich celów biznesowych wraz z organizacją pracy swoich pracowników na czele. Praca zdalna przy wykorzystaniu narzędzi online, spotkań wirtualnych i telekonferencji stała się dziś koniecznością a nie, jak dotąd, wyborem jaki dawaliśmy pracownikom. To wszystko niesie za sobą, nie tylko konieczność zdefiniowania na nowo funkcjonowania przedsiębiorstw w dotąd nietestowanej rzeczywistości, ale przede wszystkim zdefiniowanie procesu zarządzania kryzysowego, który ma na celu podjęcie odpowiednich kroków, by ograniczyć bądź zminimalizować negatywne skutki epidemii koronawirusa.

Webinar jest kontynuacją wcześniej nagranego podcastu autorstwa Wiesława Koteckiego, w którym zaproszeni eksperci Jakub Bojanowski oraz Piotr Potejko dzielili się swoimi doświadczeniami jak należy postępować w zupełnie dla nas nowych realiach zarówno biznesowych jak i  tych codziennych.

Podczas piątkowego spotkania online poruszymy następujące tematy:

  • Obecną sytuację dotyczącą Covid 19 w aspekcie biznesowym
  • Powołania i funkcjonowania zespołu kryzysowego w firmie
  • Komunikacja zewnętrzna oraz wewnętrzna
  • Praca zdalna (m.in. wyzwania, zachowanie poufności)
  • Przeglądu procedur i instrukcji wpływających na funkcjonowanie biznesowe w firmie i otoczeniu
  • Zapewnienie ciągłości działania na najbliższe miesiące.

Obejrzyj nagranie

Nagranie ze spotkania (20 marca 2020)

Osoba kontakowa:
Anna Nowak
annowak@deloittece.com

Zarejestruj się

Masz pytania lub wątpliwości?
Chcesz dowiedzieć się więcej?

Napisz do nas

Więcej informacji: Combating COVID-19 with resilience

Czy ta strona była pomocna?