COVID-19 wpływ na rachunkowość

Artykuł

Webinar: COVID-19 wpływ na rachunkowość

Nagranie spotkania (21 kwietnia 2020)

Skutki ekonomiczne pandemii SARS-CoV-2 wywołującej chorobę COVID-19 mogą mieć istotny wpływ na sprawozdawczość finansową wielu podmiotów gospodarczych, jak również współpracujących z nimi dostawców, klientów, kredytodawców. Firmy będą stały przed licznymi wyzwaniami, a od funkcji finansowych będzie wymagane sprostanie różnym nowym zadaniom w zakresie rachunkowości, sprawozdawczości i kontroli wewnętrznej.

Spółki powinny zapewnić przejrzystość informacji o zaistniałych i potencjalnych skutkach COVID-19, w zakresie możliwie jak najbardziej opartym na analizie jakościowej oraz ilościowej ich działalności, a także bieżącej sytuacji finansowej i wyników finansowych. Oczekuje się, że informacje w zakresie ujawnień wpływu COVID-19 znajdą się w sprawozdaniu finansowym za 2019 r., natomiast z uwagi na przedłużający się okres pandemii efekt ten może mieć coraz większe konsekwencje na raportowanie za rok 2020, począwszy od raportowania za pierwszy kwartał. Dlatego też warto rozpocząć przygotowanie stosownych informacji bez zbędnych opóźnień.

Sytuacja w jakiej znalazły się działy finansowe wymaga również dostosowania się do modelu pracy zdalnej oraz ograniczeń infrastruktury IT, co skutkować będzie często koniecznością zmiany harmonogramu  zamknięcia ksiąg oraz podejścia do kontroli wewnętrznej.

Agenda spotkania:

  • Wpływ COVID-19 na sprawozdawczość finansową
  • Wpływ COVID-19 na raportowanie za rok 2019
  • Utrata wartości aktywów niefinansowych
  • Utrata wartości aktywów finansowych
  • Zarządzanie ryzykiem płynności
  • Wirtualne zamknięcie ksiąg

Zobacz nagranie:

Nagranie spotkania (21 kwietnia 2020)

Osoba kontaktowa:
Justyna Starosielec
jstarosielec@deloittece.com

Zarejestruj się

Masz pytania lub wątpliwości?
Chcesz dowiedzieć się więcej?

Napisz do nas

Dowiedz się więcej o COVID-19 na naszej globalnej stronie Combating COVID-19 with resilence oraz lokalnej Odporność biznesu w dobie COVID-19

Czy ta strona była pomocna?