CRR3 – jak przygotować się na nadchodzące zmiany regulacyjne?

Artykuł

Webinar: CRR3 – jak przygotować się na nadchodzące zmiany regulacyjne?

Rozporządzenie CRR3

Nagranie webinaru z dnia 21 lutego 2023 r.

1 stycznia 2025 roku wejdzie w życie zmiana Rozporządzenia CRR3 dotyczącego adekwatności kapitałowej banków. Nowa regulacja wprowadza szereg istotnych modyfikacji w metodach wyliczania i raportowania wymogów kapitałowych, a zmiany te obejmują większość uwzględnianych w adekwatności kapitałowej obszarów (m.in. ryzyko kredytowe i kredytowe kontrahenta, rynkowe, operacyjne, CVA, konsolidacja ostrożnościowa). Podczas webinaru omówione zostaną wprowadzane zmiany, ich przewidywany wpływ na banki oraz działania, jakie powinny zostać podjęte w celu dostosowania się do nowych regulacji.

Webinar na celu omówienie zmian regulacyjnych wprowadzanych przez Rozporządzenie CRR 3, które zacznie obowiązywać 1 stycznia 2025 roku.

Podczas webinaru poruszone zostaną następujące zagadnienia:

  • Zakres zmian w poszczególnych obszarach ryzyka,
  • Największe wyzwania związane z wdrożeniem nowych wymogów,
  • Wpływ zmian na sytuację kapitałową banków,
  • Działania, jakie powinny zostać podjęte w celu przygotowania się na nadchodzące zmiany.

Szczegóły

Nagranie webinaru z dnia 21 lutego 2023 r.
Kontakt:
Joanna Kowalewska-Bytów
jkowalewska@deloittece.com

Obejrzyj nagranie

Zarejestruj się już dziś!

 

Czy ta strona była pomocna?