Ceny transferowe 2019

Artykuł

Webcast: Ceny transferowe 2019 – po dwóch latach kolejna rewolucja

Nagranie webcastu

24 października 2018

Po dwóch latach zarządy, działy operacyjne i finansowe stają przed nowymi wyzwaniami w zakresie cen transferowych. W związku z powyższym zapraszamy Państwa na webcast, podczas którego przedstawimy założenia nowych przepisów.

Zasadniczo celem nowych przepisów jest uproszczenie obowiązków dokumentacyjnych, jednakże dla wielu podmiotów nowe regulacje będą wiązały się z rozszerzeniem ich obowiązków (np. obowiązek posiadania analiz porównawczych), które do tej pory ich nie dotykały. W tym kontekście, prace nad dokumentacją nabierają zupełnie nowego znaczenia, które do pory nie było brane pod uwagę przez większość spółek.

Program webcastu

Eksperci Deloitte podczas godzinnego webcastu skupią się na omówieniu następujących zagadnień::

  • Nowe progi dokumentacyjne.
  • Wprowadzenie nowych warunków dla sporządzenia dokumentacji Masterfile.
  • Wynagradzanie za usługi o niskiej wartości dodanej.
  • Wysokość wynagrodzenia z tytułu pożyczek.
  • Terminy związane z obowiązkami w zakresie cen transferowych.
  • Nowy formularz CIT TP.
  • Zasady dokonywania korekt cen transferowych.

Prelegenci odpowiedzią również na pytania zadane przez słuchaczy.

Do kogo skierowany jest Webcast?

Webcast jest kierowany głównie do dyrektorów finansowych, pracowników działów księgowych oraz innych osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe w Państwa firmie.

Obejrzyj nagranie:

Nagranie spotakania (24 października 2018)

Osoba kontaktowa:
Michał Biegański
mbieganski@deloitteCE.com

Zarejestruj się
Czy ta strona była pomocna?