Panel dyskusyjny on-line na żywo: Ceny transferowe w dobie wojny i kryzysu

Artykuł

Panel dyskusyjny on-line: Ceny transferowe w dobie wojny i kryzysu  

Jak przygotować się do kontroli w gwałtownie zmieniającej się rzeczywistości ekonomicznej?  

Nagranie wydarzenia z dnia 2 grudnia 2022 r.

Wydarzenia ostatnich miesięcy radykalnie zintensyfikowały tempo zmian otaczającej nas gospodarki. Dwucyfrowa inflacja, niespotykane wcześniej wzrosty cen energii i innych surowców, zakłócenia w łańcuchach dostaw – wszystko to stawia pod znakiem zapytania aktualność prognoz ekonomicznych i analiz, na których oparte jest funkcjonowanie wielu przedsięwzięć.

Zmiany te nie pozostają bez wpływu na wyniki podatników funkcjonujących w ramach grup kapitałowych, co jest również przedmiotem stale wzrastającej uwagi organów podatkowych.

Eksperci Deloitte podczas panelu dyskusyjnego przedyskutują najbardziej prawdopodobne obszary/transakcje, jakie mogą stać się przedmiotem kontroli cen transferowych w najbliższym czasie.

Jednym z głównych tematów rozmowy będą przygotowania do weryfikacji rynkowości wyniku za rok 2022:

  • Okres ważności analizy porównawczej - czy zmiana warunków gospodarczych powoduje konieczność przyspieszonej aktualizacji benchmarków?
  • Jakie modyfikacje mogą być konieczne w celu dostosowania analiz do bieżących warunków ekonomicznych?
  • W jaki sposób można zweryfikować poprawność i aktualność przyjętego w grupie modelu rozliczeń?

Podczas naszego spotkania poruszymy kwestie dotyczące:

  • Metod identyfikacji ryzyka w zakresie cen transferowych,
  • Wpływu trendów gospodarczych na oczekiwane wyniki podmiotów powiązanych,
  • Obowiązku korygowania wyników podatników zgodnie z wynikami analiz porównawczych,
  • Praktycznego przygotowania do możliwej kontroli cen transferowych.

Kogo powinien zainteresować panel dyskusujny?

  • specjalistów ds. podatków, członków zarządu, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, kontrolerów finansowych,
  • wszystkich zainteresowanych identyfikacją istotnych obszarów ryzyka cen transferowych.

Szczegóły

Nagranie wydarzenia z dnia 2 grudnia 2022 r.

Izabela Brzozowska
ibrzozowska@deloittece.com

Obejrzyj nagranie
Czy ta strona była pomocna?