Webinar: Cło i międzynarodowy obrót towarami – podsumowanie roku 2022

Artykuł

Webinar: Cło i międzynarodowy obrót towarami – podsumowanie roku 2022

Eksperckie spojrzenie na zmiany w prawie i praktyce celnej, najciekawsze trendy i wyroki

Nagranie webinaru z dnia 27 stycznia 2023 r.

Miniony rok przyniósł wiele zmian, które miały również bezpośredni wpływ na przedsiębiorców i warunki prowadzenia działalności w obrocie międzynarodowym. Miało to również odzwierciedlenie w zmianach prawa oraz praktyki organów celnych. Zaostrzenie przepisów o kontroli obrotu, czy następstwa wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w zakresie określania wartości celnej, to tylko niektóre z najistotniejszych kwestii. Te obszary, choć oczywiście nie tylko one, obecnie wymagają monitorowania przez przedsiębiorców, aby zapewnić zgodność podejmowanych działań z przepisami.

Podsumowując 2022 rok należy wskazać także na praktyczne wyzwania związane z operacjami importu i eksportu. Poprzedni rok przyniósł kolejne zmiany w zakresie uproszczonego regulowania kwot VAT importowego. W następstwie Brexitu powszechnym problemem, z którym musieli zmierzyć się eksporterzy okazały się wymogi proceduralne na granicy francusko-brytyjskiej, które wbrew pierwotnym założeniom skutkowały w niektórych przypadkach dodatkowymi wyzwaniami związanymi z efektywnym korzystaniem ze stawki 0% VAT w eksporcie.

Przyszłość i Praktyka

Podsumowanie 2022 roku to właściwy moment by przyjrzeć się temu, jak ostatnio wdrożone i planowane zmiany w zakresie przepisów dotyczących obrotu międzynarodowego wpłyną na obowiązki przedsiębiorców w 2023 roku. Warte monitorowania już dziś są założenia tzw. „cła węglowego”, czyli zastosowania instrumentów celnych w celu wyrównania warunków prowadzenia biznesu w UE i poza nią (projektowane obciążenie importerów opłatami za emisję dwutlenku węgla - Carbon Border Adjustment Mechanism „CBAM”). Równie istotne mogą się okazać wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE, niezmiennie wyznaczające kierunek interpretacji przepisów przez lokalne władze celno-podatkowe.

Wyjaśnień najważniejszych zmian w przepisach celnych wprowadzonych w roku 2022 oraz praktycznych rekomendacji, co do zarządzania ryzykiem z nich wynikających postarają się udzielić Państwu eksperci Deloitte na bezpłatnym webinarze, na który już teraz serdecznie Państwa zapraszamy.


Agenda spotkania

  1. Wprowadzenie – zmiany prawa w 2022 roku wpływające na obrót międzynarodowy
  2. Ceny transferowe a wartość celna – rozwój praktyki
  3. Kontrola obrotu towarami strategicznymi – coraz bardziej restrykcyjna praktyka (m.in. klauzula „catch-all” oraz wyzwania związane z transferem technologii i cyber-surveillance).
  4. Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) – nowe wyzwania i obciążenia dla importerów
  5. 0% VAT w eksporcie – wyzwania dla eksportów w związku z Brexit
  6. Najnowsze orzecznictwo TSUE – potencjalny wpływ na obowiązki celne

 

Do kogo skierowany jest webinar?

Webinar kierowany jest m.in. do menedżerów i specjalistów ds. logistyki, cła, kontroli obrotu, sprzedaży, spraw finansowych podatkowych, pragnących uaktualnić i poszerzyć swoją wiedzę z zakresu szeroko pojętego prawa celnego.

Szczegóły

Nagranie webinaru z dnia 27 stycznia 2023 r.

Osoba kontaktowa:
Michał Biegański
mbieganski@deloittece.com

Obejrzyj nagranie
Czy ta strona była pomocna?