Contract Lifecycle Management

Artykuł

Webinar: Contract Lifecycle Management

Jakie korzyści dla organizacji przynosi efektywne zarządzanie cyklem życia umów?

Nagranie webinaru z dnia 20 kwietnia 2023 r.

Podstawą funkcjonowania przedsiębiorstw i organizacji są zawierane przez nie umowy. Często proces negocjowania oraz zarządzania nimi może nieść ze sobą wiele wyzwań zwłaszcza, jeżeli w grę wchodzą setki lub tysiące umów z dostawcami, klientami i pracownikami.

O czym porozmawiamy?

W ramach webinaru eksperci Deloitte przedstawią proces identyfikacji obszarów CLM, które mogą zostać usprawnione w organizacji oraz technologie CLM, wspierające tworzenie, negocjowanie, podpisywanie, przechowywanie oraz zarządzanie umowami, aby zapewnić jednolite procesy i procedury w tym zakresie, a także zwiększyć wgląd w postanowienia kontraktowe podczas całego cyklu życia umowy również po jej podpisaniu.

Skupimy się także na planowaniu, metodach wdrożenia oraz zarządzaniu zmianą w zakresie implementowania technologii CLM, aby zapewnić jak największy poziom użytkowania narzędzi wspierających procesy zarządzania umowami przez użytkowników końcowych.

Podczas niniejszego webinaru omówione zostaną między innymi następujące wyzwania, a także rozwiązania procesowe i technologiczne usprawniające poniższe obszary cyklu życia umowy:

  • Powolny i wydłużony czas tworzenia, zatwierdzania i negocjacji umów,
  • Digitalizacja procesu przechowywania i podpisywania umów,
  • Potrzeba poprawy widoczności i raportowania danych kontraktowych,
  • Śledzenie wykonania zobowiązań umownych,
  • Tworzenie kontrolowanego i przejrzystego ekosystemu zarządzania umowami.

 

Do kogo kierujemy webinar:

Webinar kierujemy przede wszystkim do odbiorców profesjonalnych: firm i przedsiębiorstw, a także reprezentantów działów prawnych, działów zakupów, działów compliance, działów finansowych, contract management oraz wszystkich innych departamentów, które chciałyby usprawnić proces kontraktowania i zarządzania umowami w organizacji.

Szczegóły

Nagranie webinaru z dnia 20 kwietnia 2023 r.

Kontakt:
Michał Zadrąg
mzadrag@deloittece.com

Obejrzyj nagranie
Czy ta strona była pomocna?