Technologie, COVID-19, wychodzenie z kryzysu, recovery

Artykuł

Cyfryzacja biznesu sposobem na kształtowanie przyszłości

Shaping the future through digital business

Nagranie spotkania (19 maja 2020 r.)

Technologia wyrasta na najpotężniejszą broń w arsenale każdej organizacji, gdyż umożliwia skuteczne i zdecydowane reagowanie na obecne wyzwania. O czym powinny pomyśleć organizacje w kolejnym etapie – wychodzenia z kryzysu, czyli tzw. fazie „recovery”? Co wziąć pod uwagę myśląc o perspektywie kolejnych miesięcy?

Nigdy wcześniej liderzy technologii cyfrowych / CIO nie byli tak istotni w kształtowaniu przyszłości swojej organizacji, jak dziś. Podczas webinaru Daniel Martyniuk i Hans van Grieken opowiedzą o tym, jak wykorzystać zmiany wdrożone w firmie na początku lockdownu, by poprowadzić organizację do ożywienia cyfrowego. A także, jak przygotować się do fazy wychodzenia z kryzysu, by zapewnić skalowalność rozwiązań.

Podczas webinaru dowiesz się między innymi:

  • Jak ustabilizować operacje biznesowe, by zapewnić gotowość i odporność w przyszłości?
  • Jak skonstruować „centra dowodzenia”, by skuteczniej monitorować pracę i wprowadzać strategiczne zmiany?
  • Jak zwiększyć poziom innowacji cyfrowych?
  • Jak zbudować zaufany ekosystem technologiczny wspierający obsługę klienta?

Webinar prowadzony będzie w języku angielskim.

Zobacz nagranie

Nagranie spotkania (19 maja 2020 r.)

Osoba kontaktowa:
Agata Lipiec
alipiec@deloittece.com

Zarejestruj się

English description:
Never before have the leaders of digital technologies/ CIOs been so important in shaping the future of their organizations. During the webinar Daniel Martyniuk and Hans van Grieken will talk about how to use the changes implemented in the company at the beginning of the lockdown to lead the organization to a digital revival.

During the webinar you will learn, among others:

  • How to stabilize business operations to ensure readiness and resilience in the future?
  • How to construct 'command centers' to monitor work more effectively and make strategic changes?
  • How to increase the level of digital innovation?
  • How to build a trusted technological ecosystem supporting customer service?

The webinar will be held in English.

Cyfrowy biznes ukształtuje nową normalność

Przejdź do strony raportu

Technologie pomocne w fazie wychodzenia z kryzysu
Zapisz się na nadchodzące webcasty:

Jak zarządzać licencjami oprogramowania IBM i Oracle przy użyciu Snow Software?

Bezpłatne seminarium online, 18 maja 2020 r., godz. 10:00 - 11:00

> Zarejestruj się

Cyfryzacja biznesu sposobem na kształtowanie przyszłości

Bezpłatne seminarium online: 19 maja 2020 r., godz. 10:00 - 11:30

> Zarejestruj się - webcast anglojęzyczny

Jak obniżyć koszty IT o 30% i co robić dalej?

Bezpłatne seminarium online: 2 czerwca 2020 r., godz. 10:00 - 11:00

> Zarejestruj się

SAP: Nowe rozwiązanie do zarządzania danymi podstawowymi

Bezpłatne seminarium online: 8 czerwca 2020 r., godz. 10:00 - 11:00

> Zarejestruj się

Masz pytania lub wątpliwości?
Chcesz dowiedzieć się więcej?

Napisz do nas

Dowiedz się więcej o COVID-19 na naszej globalnej stronie Combating COVID-19 with resilence oraz lokalnej Odporność biznesu w dobie COVID-19

Czy ta strona była pomocna?