Czy w JST można zetknąć się z nadużyciem prawa na gruncie VAT?

Punkty widzenia

Webinar: Czy w JST można zetknąć się z nadużyciem prawa na gruncie VAT?

Nagranie spotkania (5 października 2021 r.)

Klauzula nadużycia prawa na gruncie VAT to stosunkowo młoda instytucja, która od samego początku jej wprowadzenia do ustawy o VAT budzi wiele pytań i wątpliwości.

Przede wszystkim brak jest klarownej regulacji, która stwierdzałaby, jaki jest dokładny jej zakres i kiedy powinna być stosowana przez organy. W konsekwencji podatnicy, w tym jednostki samorządu terytorialnego, niejednokrotnie narażeni są na ryzyko kwestionowania prawidłowości ich rozliczeń podatkowych i zastosowania wobec nich wiążących się z tym sankcji.

W trakcie webinaru „Czy w JST można zetknąć się z nadużyciem prawa na gruncie VAT?” postaramy się przybliżyć Państwu praktyczną stronę klauzuli nadużycia prawa na gruncie VAT oraz opowiedzieć na przykładach, w jaki sposób wprowadzenie przez ustawodawcę tej klauzuli zmniejsza bezpieczeństwo podatkowe JST. W szczególności odniesiemy się do negatywnej dla JST praktyki fiskusa związanej z odmową wydawania interpretacji podatkowych, jak również naszych obserwacji w zakresie coraz częściej pojawiających się wyroków sądów administracyjnych dotyczących tego zagadnienia.
 

Agenda

  1. Nadużycie prawa w ustawie o VAT – geneza, przesłanki i skutki wystąpienia nadużycia prawa
  2. Nadużycie prawa a swoboda działalności gospodarczej w przypadku JST
  3. Przepisy Ordynacji podatkowej dot. odmowy wydania interpretacji z powodu nadużycia prawa
  4. Poziom czynszu jako element kluczowy w ocenie przez organy czy jest podejrzenie nadużycia prawa
  5. Praktyczne przykłady, kiedy krajowe organy / sądy podnoszą zarzut nadużycia prawa

Szczegóły

Nagranie spotkania (5 października 2021 r.)

Osoba kontaktowa:
Aleksandra Petruk
apetruk@deloittece.com

Zarejestruj się

Stwierdzenie nadużycia prawa na gruncie VAT lub nawet przypuszczenie jego zaistnienia może mieć kluczowe znaczenie w perspektywie bezpieczeństwa podatkowego JST, w tym także w wymiarze finansowym i karnym skarbowym. Z tej perspektywy zagadnienie to z pewnością wymaga dużej uwagi po stronie osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe w samorządzie. Przygotowany przez nas webinar zaadresuje kluczowe kwestie w tym zakresie


Do kogo kierowany jest webinar?

Webinar skierowany jest głównie do skarbników jednostek samorządu terytorialnego, naczelników wydziałów finansowych, głównych księgowych jednostek organizacyjnych, pracowników wydziałów finansowych.
 

Czy ta strona była pomocna?