Webinar: Czynniki ESG – jakie są najważniejsze trendy i wyzwania dla biznesu?

Artykuł

Webinar: Czynniki ESG – jakie są najważniejsze trendy i wyzwania dla biznesu?

Klimat na zmiany w biznesie #14

Nagranie spotkania (16 września 2021 r.)

Kwestie środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego (ESG) oraz zrównoważony rozwój to hasła, które pojawiają się w kontekście działania niemal wszystkich organizacji. Rządy pracują nad politykami transformującymi gospodarki w kierunku nisko- lub zero-emisyjności. Biznes, niezależnie od branży, opracowuje lub przygotowuje się do opracowania strategii, by jak najlepiej dostosować organizację do wyzwań związanych ze zmianami klimatu. Konsumenci, pracownicy, naukowcy, wyborcy stają się coraz bardziej zaangażowani i świadomi, a organy regulacyjne coraz bardziej wymagające i restrykcyjne w egzekwowaniu odpowiednich polityk od podlegających im podmiotów.

W ostatnim roku zmiany regulacyjne w obszarze zrównoważonego rozwoju nabrały tempa. Zwiększa się zarówno liczba regulacji jak i złożoność wymagań do wypełnienia po stronie organizacji. W życie weszły pierwsze wymagania wynikające z dyrektywy SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), opublikowano trzy pakiety aktów delegowanych do unijnej Taksonomii, toczą się aktywne prace nad nowelizacją dyrektywy o raportowaniu zrównoważonego rozwoju (Corporate Sustainability Reporting Directive), a także nad Europejskim Standardem Zielonych Obligacji. W czerwcu, kraje G7 w oficjalnym komunikacie poparły dalszą adaptację standardów raportowania w oparciu o ramy TCFD (Task Force for Climate-related Disclosures).

Zrównoważony rozwój staje się drogą rozwoju przedsiębiorstw, które chcą utrzymać przewagę konkurencyjną w zmieniającym się świecie. Konsumenci oczekują od firm wzięcia współodpowiedzialności za rozwiązywanie problemów społecznych oraz środowiskowych i coraz wyraźniej to sygnalizują. Z drugiej strony obywatele naciskają na polityków, by podjęli zdecydowane działania regulacyjne, w celu mitygacji zmian klimatu. Oznacza to, że kwestie ESG i zrównoważonego rozwoju będą miały największy wpływ na kształtowanie strategii i działań firm w najbliższych latach

 

Zapraszamy na webinar, podczas którego dowiesz się m.in.:

  • Jaki jest status wdrażania najważniejszych regulacji dotyczących kwestii ESG, które będą miały wpływ na działalność firm?
  • Jakie branże i podmioty są przedmiotem szczególnego zainteresowania regulatorów?
  • Co kształtowało agendę ESG w ostatnich miesiącach?
  • Jakie najważniejsze trendy ESG będą kształtować otoczenie biznesowe?

 

Do kogo kierowany jest webinar:

  • osób zarządzających firmami, szczególnie narażonymi na zagrożenia wynikające ze zmian klimatu
  • przedstawicieli banków, instytucji zarządzających aktywami, funduszy inwestycyjnych, towarzystw ubezpieczeniowych
  • osób odpowiedzialnych za kwestie związane z zarządzaniem CSR / ESG, raportowaniem zagadnień ESG, zarządzaniem ryzykiem, compliance oraz public affairs w firmach
  • dyrektorów finansowych i osób odpowiedzialnych za pozyskiwanie finansowania projektów inwestycyjnych
  • wszystkich chcących lepiej zrozumieć implikacje biznesowe wynikające ze zmian klimatycznych

Jeśli znasz osobę, która mogłyby być zainteresowana tematyką webinaru, prześlij jej link do strony z rejestracją.

Szczegóły

Nagranie spotkania (16 września 2021 r.)

Osoba kontaktowa:
Marta Jurga
mjurga@deloittece.com

Obejrzyj nagranie
Czy ta strona była pomocna?