Deklaracja na podatek od nieruchomości w 2022 r

Artykuł

Webinar: Deklaracja na podatek od nieruchomości w 2022 r.

Przegląd najnowszego orzecznictwa dotyczącego podatku od nieruchomości, automatyzacja procesu przygotowania oraz przesyłania deklaracji

Bezpłatne seminarium on-line: 14 października 2021 r., godz. 10:00-11:00

Już niedługo podatnicy podatku od nieruchomości będą musieli po raz kolejny zmierzyć z przygotowaniem deklaracji na podatek od nieruchomości. Przed ich przygotowaniem warto poświęcić czas na sprawdzenie czy najnowsze zmiany w prawie lub orzecznictwie nie wpływają na kształt rozliczeń podatkowych. Warto również zastanowić się czy nie skorzystać z istniejących możliwości prawnych i technicznych mogących prowadzić do pełnej automatyzacji procesu przygotowania deklaracji na podatek od nieruchomości.

Przegląd istotnego dla podatników orzecznictwa sądów administracyjnych i Trybunału Konstytucyjnego (m.in. w kwestii opodatkowania w dobie COVID-19)

W ostatnim czasie sądy administracyjne wydały szereg ciekawych orzeczeń, często w zakresie tematów, które wzbudzają w praktyce poważne wątpliwości.

Jako przykład można wskazać wyroki dotyczące opodatkowania obiektów, które spełniają wszystkie przesłanki uznania za budynek – przy czym z uwagi na ich przeznaczenie powstawały przez lata wątpliwości co do ich właściwego opodatkowania (np. zbiorniki \ silosy).

Z uwagi na wyjątkowy charakter podatku od nieruchomości, którego kształt jest w znacznej mierze kształtowany przez orzecznictwo, warto być na bieżąco z obecnymi trendami w poglądach sądów administracyjnych.

Kształtuje się również nowe orzecznictwo sądowoadministracyjne dotyczące opodatkowania majątku nieużywanego – warto śledzić na ile wyrok TK z lutego 2021 r. rzeczywiście otworzył możliwości obniżenia podatku w stosunku do tego typu nieruchomości.

Szczegóły

14 października 2021 r.
godz. 10:00-11:00

Osoba kontaktowa:
Barbara Leleno
bleleno@deloittece.com

Zarejestruj się

Szersze możliwości w zakresie automatyzacji procesu składania deklaracji

Od 2020 r. na terenie całego kraju obowiązują jednolite wzory deklaracji oraz załączników do deklaracji na podatek od nieruchomości.  Było to zdecydowane ułatwienie dla tych podatników, którzy posiadają majątek na obszarze wielu gmin – choć niosło to za sobą (i dalej niesie) pewne dodatkowe wymagania co do odpowiedniej inwentaryzacji majątku.

Zmiany te wprowadziły też w końcu możliwość zmierzenia się z tematem automatyzacji procesu wypełniania deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wymaganych załączników. Proces, który do tej pory wymagał angażowania znacznej liczby pracowników, niekiedy przez okres wielu dni lub nawet tygodni, może być zautomatyzowany.

Co więcej, obecne możliwości prawne oraz techniczne pozwalają zwiększyć dotychczasowy stopień automatyzacji. Proces przygotowania i złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości może niekiedy zostać całkowicie zautomatyzowany (od etapu przygotowania dokumentów, poprzez ich wysyłkę, aż do etapu płatności oraz księgowania).

Wychodząc naprzeciw ww. zagadnieniom, zapraszamy Państwa na bezpłatny webinar, podczas którego będziecie mogli się Państwo dowiedzieć:
  • Jak po wyroku TK przedstawia się kwestia opodatkowania majątku niewykorzystywanego w działalności gospodarczej i jak powinno się traktować majątek nieużywany przez podatników z uwagi na obostrzenia pandemiczne;
  • Jakie ważne wyroki zapadły w ostatnim czasie i czy mogą one mieć znaczenie dla rozliczeń w 2022 r.;
  • Jakie są możliwości automatyzacji procesu przygotowania deklaracji, ich elektronicznej wysyłki oraz pobocznych procesów związanych z tym procesem.

Do kogo skierowany jest webinar?

Webinar jest kierowany głównie do dyrektorów finansowych, dyrektorów podatkowych, pracowników działów księgowych oraz innych osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatku od nieruchomości w Państwa firmie.

Bilans 2021 – czyli podatkowe i księgowe zamkniecie roku
Cykl webinarów o wyzwaniach i obowiązkach podatników

Bezpłatne seminaria on-line: październik – grudzień 2021 r.

Zarejestruj się

Czy ta strona była pomocna?