Dokumentacja cen transferowych za rok 2022

Artykuł

Webinar: Dokumentacja cen transferowych za rok 2022

Zmiany, ryzyka i wyzwania

Nagranie webinaru z dnia 29 marca 2023 r.

Podczas webinaru omówimy praktyczne aspekty i problemy związane z przygotowaniem dokumentacji cen transferowych za rok 2022, przede wszystkim wynikające ze zmian odnoszących się do składania TPR i oświadczeń zarządu.

Mimo iż nowa formuła dokumentacji cen transferowych funkcjonuje od 2017 r. (ze zmianami w 2019 r.), to jej poprawne przygotowanie nadal budzi wątpliwości po stronie podatników. Problematyczne pozostają m.in. tak fundamentalne kwestie, jak uznawanie transakcji za jednorodne, ustalanie wartości transakcji finansowych bądź nieodpłatnych świadczeń, czy wreszcie obliczanie wskaźników rentowności. Równocześnie, dokumentacja cen transferowych stanowi podstawowy element analiz dokonywanych przez organy skarbowe w trakcie kontroli. Choć zatem kluczowe zmiany dotyczące roku 2022 wydają się niewielkie, gdyż obejmują przede wszystkim krótsze terminy dla przygotowania dokumentacji i połączenia w jedno formularza TPR oraz oświadczenia o rynkowości transakcji, to niosą jednak nowe konsekwencje w odniesieniu do odpowiedzialności karnoskarbowej członków zarządu. W rezultacie, w świetle rosnącej liczby kontroli, może zwiększyć się osobiste ryzyko dla członków zarządów za nieprawidłowości związane z transakcjami z podmiotami powiązanymi.

W trakcie webinaru specjaliści Deloitte opowiedzą, na jakie czynniki ryzyka należy zwrócić uwagę w odniesieniu do przygotowania dokumentacji cen transferowych za rok 2022, oraz w jaki sposób można uniknąć lub zminimalizować ich negatywne konsekwencje.
 

W trakcie webinaru nasi specjaliści przedstawią:

  • typowe modele cen transferowych w jakich działają polscy podatnicy oraz związane z nimi najczęściej obserwowane obszary ryzyka,
  • jakie zagadnienia zazwyczaj sprawiają najwięcej wyzwań podatnikom przy przygotowaniu dokumentacji i jak nimi zarządzić,
  • jakie błędy najczęściej popełniają podatnicy przy przygotowaniu dokumentacji cen transferowych,
  • jakie nowe terminy na przygotowanie dokumentacji cen transferowych będą obowiązywać w odniesieniu do roku 2022 i dlaczego warto wcześniej rozpocząć przygotowanie przynajmniej niektórych elementów takiej dokumentacji?
  • jaki reżim odpowiedzialności karnoskarbowej dotyczy dokumentacji cen transferowych za 2022 i jak zminimalizować związane z nim ryzyko?
  • jakie wnioski w odniesieniu do przygotowania dokumentacji cen transferowych wynikają z kontroli podatkowych?

Szczegóły

Nagranie webinaru z dnia 29 marca 2023 r.

Osoba kontaktowa:
Izabela Brzozowska
ibrzozowska@deloittece.com

Obejrzyj nagranie
Czy ta strona była pomocna?