Elektronizacja podatku akcyzowego – kolejne etapy w 2023 r.

Artykuł

Webinar: Elektronizacja podatku akcyzowego – kolejne etapy w 2023 r.

e-SAD oraz inne planowane zmiany

Nagranie spotkania (12 października 2022 r.)

13 lutego 2023 r. wchodzą w życie zmiany przepisów akcyzowych mające na celu zelektronizowanie wewnątrzunijnych przemieszczeń wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy. Ponadto planowanych jest kilka nowości w istniejących już rozwiązaniach elektronicznych.

Q&A: Elektronizacja podatku akcyzowego – kolejne etapy w 2023 r.

Odpowiedzi na najczęstsze wątpliwości podatników dotyczące zmian w akcyzie w 2023 r.

Dowiedz się więcej

Od kilku lat Ministerstwo Finansów prowadzi politykę nakierowaną na elektronizację obowiązków akcyzowych. Odejście od dokumentacji papierowej z jednej strony ma ułatwić realizację bieżących obowiązków akcyzowych przez przedsiębiorców, z drugiej zaś usprawnić kontrole podatkowe.

Wdrożenie e-SAD wiąże się z koniecznością dostosowania krajowych przepisów do unijnych regulacji. Znowelizowane przepisy zakładają monitorowanie przemieszczeń wewnątrzwspólnotowych, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych z załącznika nr 2 do ustawy (z zapłaconą akcyzą lub opodatkowanych zerową stawką akcyzy), a także alkoholu etylowego całkowicie skażonego, za sprawą elektronicznego uproszczonego dokumentu administracyjnego, tzw. e-SAD, który zastąpić ma obowiązujące papierowe uproszczone dokumenty towarzyszące, tzw. UDT.

Przemieszczenia te mają być obsługiwane przez rozbudowany System EMCS, który dotychczas wykorzystywany był do przemieszczeń w procedurze zawieszenia poboru akcyzy oraz przemieszczeń wyrobów zwolnionych ze względu na przeznaczenie bądź objętych zerową stawką ze względu na przeznaczenie, realizowanych na terytorium kraju. Powołane zostaną nowe kategorie podmiotów działających w zakresie przemieszczeń poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, tj. uprawniony wysyłający oraz uprawniony odbiorca.

Dodatkowo, Ministerstwo Finansów kierując się uwagami przedsiębiorców zamierza wprowadzić dalsze modyfikacje w zakresie systemów informatycznych wykorzystywanych do realizacji obowiązków akcyzowych. W konsekwencji w ostatnim czasie opublikowany został na stronach Rządowego Centrum Legislacji projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (dalej: „Nowelizacja”), który wprowadza szereg zmian w zakresie podatku akcyzowego. Nowelizacja zakłada m.in. ponowne przesunięcie obowiązku prowadzenia ewidencji akcyzowych w formie elektronicznej, wprowadza ułatwienia dotyczące e-DD oraz doprecyzowuje wybrane regulacje istotne z perspektywy e-SAD.

W związku z powyższym zapraszamy Państwa na webinar, podczas którego przedstawimy nowe wymogi związane z wewnątrzwspólnotowym przemieszczaniem wyrobów akcyzowych na podstawie e-SAD, wskazując jak można im sprostać. Odniesiemy się również do wybranych zmian przepisów akcyzowych w obecnie procedowanej Nowelizacji.

 

Agenda webinaru:

  1. E-SAD – elektronizacja uproszczonych dokumentów towarzyszących
  2. Nowe instytucje w akcyzie: uprawniony wysyłający i uprawniony odbiorca
  3. Stosowanie zabezpieczeń akcyzowych w ramach e-SAD
  4. Zmiany doprecyzowujące w związku z wejściem w życie e-SAD określone w procedowanej Nowelizacji
  5. Pozostałe wybrane zagadnienia w zakresie elektronizacji akcyzy określone w procedowanej Nowelizacji

 

Do kogo skierowany jest webinar?

Webinar jest skierowany do wszystkich osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe, w tym: dyrektorów finansowych, głównych księgowych oraz pracowników działów finansowo-księgowych, a także do pracowników działów logistycznych.

Szczegóły

Nagranie spotkania
(12 października 2022 r.)

Osoba kontaktowa:
Katarzyna Hulimka
khulimka@deloittece.com

Zarejestruj się
Czy ta strona była pomocna?