Estoński CIT

Artykuł

Szkolenie on-line: Estoński CIT – nowe otwarcie

Omówienie praktycznych aspektów i zagadnień, na które należy zwrócić uwagę

Szkolenie on-line: 3 marca 2022 r., godz. 10:00 - 15:00

Estoński CIT, czyli opodatkowanie przesunięte na moment wypłaty zysku to wprowadzone od 2021 r. rozwiązanie, mające stanowić bodziec prowzrostowy dla przedsiębiorców. Ministerstwo Finansów zreformowało istotnie regulacje dotyczące Estońskiego CITu. W reakcji na głosy przedsiębiorców i praktyków usunięto większość barier, utrudniających zastosowanie Estońskiego CITu, dzięki czemu ten sposób opodatkowania stał się znacznie bardziej atrakcyjny, niż wcześniejszy, wprowadzony od 2021 r. system. W świetle zmian w zakresie składki zdrowotnej, wprowadzonej przez Polski Ład Estoński CIT staje się realną alternatywą dla przedsiębiorców. Przedmiotem szkolenia będzie omówienie tego w jaki sposób „wejść” w Estoński CIT i jak postępować w trakcie stosowania tego sposobu opodatkowania.

Data i godzina
3 marca 2022 r.
godz.: 10:00 – 15:00

Koszt uczestnictwa
459 PLN (+ 23% VAT)

Kontakt
ceplszkolenia@deloitteCE.com

Rejestracja
Aby dokonać rejestracji na szkolenie on-line, prosimy o przesłania na adres: ceplszkolenia@deloitteCE.com poniższego dokumentu:

Formularz rejestracyjny

Czego uczestnik dowie się biorąc udział w szkoleniu?

W trakcie szkolenia uczestnik uzyska wiedzę:

  • w jaki sposób rozpocząć korzystanie z Estońskiego CITu
  • jak stosować Estoński CIT w praktyce
  • jakie szanse i zagrożenia związane są z wyborem tej formy opodatkowania

Agenda szkolenia:

1. Estoński CIT – założenia opodatkowania ryczałtowego w CIT
a. Czym jest opodatkowanie ryczałtowe
b. Jakie najważniejsze zmiany wprowadzono
c. Do kogo skierowane jest opodatkowanie ryczałtem w CIT

2. Kto może skorzystać z Estońskiego CIT
a. Katalog podmiotów
b. Wymogów w stosunku do właścicieli / udziałowców / akcjonariuszy
c. Wymogi odnośnie podatnika
d. Doświadczenia praktyczne

3. Obowiązki przystępującego do Estońskiego CIT, czyli co trzeba policzyć, złożyć i zapłacić
a. Korekta wstępna
b. Dochód z przekształcenia
c. Zgłoszenie przystąpienia do Estońskiego CIT
d. Dodatkowe elementy deklaracji „zerowej”

4. Podstawa, wysokość i zdarzenia opodatkowane Estońskim CIT
a. Podział zysku
b. Zapłata podatku ryczałtowego
c. Wyliczenie zobowiązania
d. Estoński CIT a ulgi podatkowe

5. Jakie operacje nie zostaną objęte Estońskim CIT
a. Ukryte zyski
b. Koszty niezwiązane z przychodami
c. Ograniczenia dla właścicieli
d. Transakcje z podmiotami powiązanymi
e. Doświadczenia praktyczne

6. Dodatkowa ewidencja w Estońskim CIT
a. Wyszczególnienie kapitałów

7. Wyjście lub utrata prawa do korzystania z Estońskiego CIT
a. Dobrowolna rezygnacja z Estońskiego CIT
b. Zdarzenia powodujące „przymusowe” zakończenie korzystania z Estońskiego CIT

8. Jak zabezpieczyć potencjalne ryzyka wejścia w Estoński CIT i stosowania Estońskiego CITu
a. Rola Objaśnień
b. Indywidualne interpretacje podatkowe
c. Inne instrumenty?

9. Case study

10. Sesja pytań i odpowiedzi (Q&A)

Do kogo kierowane jest szkolenie?

Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do polskich przedsiębiorstw, ich właścicieli, dyrektorów finansowych oraz głównych księgowych.

W zamyśle Ministerstwa Finansów Estoński CIT ma wspierać przede wszystkim firmy małe i średnie, ale również duże przedsiębiorstwa mogą skorzystać z tego rozwiązania, po spełnieniu określonych warunków.

Materiały

Uczestnicy otrzymają prezentację ze szkolenia oraz imienny certyfikat, potwierdzający uczestnictwo w wydarzeniu.

Informacje organizacyjne

Organizator rezerwuje sobie prawo do odwołania szkolenia, jak również selekcji zgłoszeń, w szczególności odrzucania zgłoszeń kierowanych przez jednostki prowadzące działalność konkurencyjną wobec organizatora.

Organizator przyjmuje zgłoszenia uczestników poprzez wysłanie na adres e-mail: ceplszkolenia@deloitteCE.com poprawnie wypełnionego formularza rejestracyjnego (wszystkie wymagane rubryki) najpóźniej do godz. 14:00 na dzień przed planowanym terminem szkolenia. Prosimy o podanie w formularzu służbowego adresu e-mail.

Adres e-mail uczestnika musi być unikalny, tzn. dwie osoby nie mogą być zarejestrowane przy użyciu tego samego adresu e-mail.

W dniu wysłania formularza rejestracyjnego (lub w następnym dniu roboczym) uczestnik otrzyma, na podany w formularzu adres e-mail, potwierdzenie otrzymania zgłoszenia przez organizatora.

Ostateczne potwierdzenie udziału zostanie wysłane najpóźniej w terminie 2 dni przed datą spotkania (z wyłączeniem przypadku, kiedy zgłoszenie zostanie złożone później, np. dzień przed szkoleniem).

W przypadku braku otrzymania potwierdzenia zgłoszenia lub potwierdzenia udziału prosimy o kontakt pod adresem: ceplszkolenia@deloitteCE.com

W przypadku dużej liczby pytań od uczestników możliwe jest wydłużenie sesji Q&A o maksymalnie 15 minut. W takim przypadku szkolenie zakończy się najpóźniej o godzinie 15:15. W trakcie spotkania zaplanowana jest jedna 15-minutowa przerwa.

Uczestnik szkolenia on-line powinien posiadać dostęp do komputera oraz internetu o minimalnej prędkości 1 Mbps.

Regulamin szkoleń internetowych Deloitte dostępny pod tym adresem.

Organizatorem szkolenia jest spółka Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Warszawie pod adresem: Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, NIP: 525-21-91-427.

kalkulator
Jesteś zainteresowany wzięciem udziału w szkoleniu on-line?

Wyślij wypełnione poniższe dokumenty na adres e-mail: ceplszkolenia@deloitteCE.com


Czy ta strona była pomocna?