Otwarte szkolenie on-line: Faktury ustrukturyzowane i Krajowy System e-Faktur (KSeF) w praktyce

Artykuł

Otwarte szkolenie on-line: Faktury ustrukturyzowane i Krajowy System e-Faktur (KSeF) w praktyce

Kompleksowa analiza stosowania nowego rodzaju faktur, które mają być obligatoryjne już od kwietnia 2023 r.

Szkolenie on-line: 14 czerwca 2022 r., godz. 10:00 – 14:00

W styczniu 2022 r. zaszły bardzo istotne zmiany w zakresie fakturowania – wprowadzony został nowy rodzaj faktur tj. faktury ustrukturyzowane, które należy wystawiać według określonego wzorca za pośrednictwem dedykowanej platformy Ministerstwa Finansów - Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Wzorcem do wystawiania faktur jest struktura logiczna XSD zaproponowana przez Ministerstwo Finansów. Nowe przepisy dotyczące faktur ustrukturyzowanych zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw i weszły w życie od 1 stycznia 2022 r., jako rozwiązanie o charakterze fakultatywnym. Niemniej, jak wynika z informacji publikowanych przez Ministerstwo Finansów, stosowanie faktur ustrukturyzowanych stanie się obowiązkowe dla podatników od kwietnia 2023 r. Oznacza to, że zmiany w fakturowaniu dotkną wszystkich polskich podatników.

Wprowadzenie nowego rodzaju faktur ma na celu m.in. dalsze uszczelnianie systemu podatkowego oraz, jak zapewnia resort finansów, uproszczenie rozliczeń między firmami i zapewnienie im bezpieczeństwa obrotu. Dla wielu podatników wprowadzenie faktur ustrukturyzowanych będzie stanowiło duże wyzwanie i oznacza konieczność czasochłonnych przygotowań oraz implementacji nowych rozwiązań m.in. po stronie IT.

Co prawda obecnie faktury ustrukturyzowane są stosowane fakultatywnie, jednak w obliczu zapowiedzi MF i obowiązku stosowania nowego systemu fakturowania w 2023 r., wszyscy podatnicy powinni już teraz zwrócić uwagę na nowe regulacje. Z punktu widzenia wdrożenia nowych rozwiązań kluczowe jest właściwe i odpowiednio wczesne zaplanowanie procesu ich implementacji. Tylko przeprowadzenie przygotowań z odpowiednim wyprzedzeniem da pewność, że w momencie gdy stosowanie nowego rodzaju faktur stanie się obowiązkowe, podatnicy będą gotowi do prawidłowego przygotowania ustrukturyzowanej e-faktury i przesłania jej na platformę MF.

Szczegóły

Data i godzina
14 czerwca 2022 r.
godz.: 10:00 – 14:00

Koszt uczestnictwa
459 PLN (+ 23% VAT)

Kontakt
ceplszkolenia@deloitteCE.com

Zarejestruj się

Czego uczestnik dowie się biorąc udział w szkoleniu?

W trakcie szkolenia w dniu 14 czerwca 2022 r.:

 • Przedstawimy Państwu aktualny stan prawny związany z funkcjonowaniem faktur ustrukturyzowanych, w tym decyzje derogacyjną;
 • Pokażemy, jakie dane muszą Państwo zaraportować na fakturach ustrukturyzowanych, z uwzględnieniem szczegółów dot. informacji obligatoryjnych, fakultatywnych oraz opcjonalnych;
 • Podzielimy się z Państwem naszymi doświadczeniami z wdrożeń fakturowania strukturyzowanego i konsultacji z Ministerstwem Finansów;
 • Wskażemy obszary, na które warto zwrócić uwagę przy kształtowaniu procesu wystawiania, jak i księgowania faktur ustrukturyzowanych, w tym także w kontekście nadawania odpowiednich uprawnień;
 • Omówimy z Państwem proponowane modele wysyłki oraz pobrania faktur ustrukturyzowanych, oraz przedstawimy Państwu platformę do wysyłania faktur ustrukturyzowanych udostępnionych przez Ministerstwo Finansów;
 • Odpowiemy na wybrane pytania uczestników w trakcie szkolenia i sesji Q&A.

Agenda szkolenia:
 1. Omówienie aktualnego stanu prawnego oraz głównych kwestii dotyczących generowania i raportowania faktur ustrukturyzowanych (faktury, faktury korygujące, duplikaty, proces anulowania faktur, przechowywanie faktur).
 2. Kwestie związane ze specyfiką fakturowania sprzedaży krajowej oraz sprzedaży zagranicznej, w tym uzgodnienia sposobu wysyłki faktur pomiędzy kontrahentami.
 3. Specyfika fakturowania strukturyzowanego w obrocie B2B oraz B2C, w tym zagadnienia związane z dostępem do faktur przez kontrahentów.
 4. Szczegółowe przedstawienie struktury logicznej u-faktur (schema FA_VAT), ze wskazaniem pól obligatoryjnych, fakultatywnych oraz opcjonalnych. Omówimy również różnice względem obecnie obowiązujących faktur oraz opiszemy czy różnią się właściwości merytoryczne pól w schemie FA_VAT.
 5. Omówienie procesu wysyłki / odbioru faktury ustrukturyzowanej (autoryzacja, komunikacja, kluczowe aspekty techniczne wysyłki i odbioru faktur strukturyzowanych).
 6. Prezentacja ogólna platformy do obsługi faktur ustrukturyzowanych opublikowanej przez Ministerstwo Finansów.
 7. Dyskusja dotycząca potencjalnych problemów i wątpliwości zidentyfikowanych na bazie naszych doświadczeń projektowych.
 8. Sesja pytań i odpowiedzi (Q&A).

Do kogo kierowane jest szkolenie?

Szkolenie skierowane jest do specjalistów ds. podatków, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, księgowych, osób zajmujących się finansami w przedsiębiorstwach, osób odpowiedzialnych za wystawianie, odbiór czy księgowanie faktur. Dodatkowo, odbiorcą szkolenia mogą być także członkowie/liderzy wewnętrznych zespołów IT, którzy będą od strony narzędziowej uczestniczyć w procesie przygotowań do wdrożenia faktur strukturyzowanych w Spółkach.

Materiały

Uczestnicy otrzymają prezentację ze szkolenia oraz imienny certyfikat, potwierdzający uczestnictwo w wydarzeniu.

Informacje organizacyjne

Organizator oświadcza, że Szkolenie (w tym informacje, treści przekazywane w jego trakcie oraz w ramach materiałów przesyłanych w jego następstwie) ma charakter akademicki i nie stanowi podatkowej, prawnej ani innego rodzaju profesjonalnej porady czy opinii, zaś Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie jakichkolwiek informacji przekazanych na Szkoleniu lub w materiałach przekazywanych w związku z nim. Szkolenie obejmuje swoim zakresem zagadnienia ogólne, skierowane do szerokiego grona odbiorców oraz nie stanowi jakiejkolwiek formy indywidualnych konsultacji.

Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru i odpowiedzi na wybrane pytania zgłaszane przez uczestników szkolenia podczas sesji Q&A.

Organizator rezerwuje sobie prawo do odwołania szkolenia, jak również selekcji zgłoszeń, w szczególności odrzucania zgłoszeń kierowanych przez jednostki prowadzące działalność konkurencyjną wobec organizatora oraz do odrzucenia zgłoszeń na podstawie Ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publiczny.

Organizator przyjmuje zgłoszenia uczestników poprzez wysłanie poprawnie wypełnionego formularza rejestracyjnego (wszystkie wymagane rubryki) najpóźniej do godz. 14:00 na dzień przed planowanym terminem szkolenia. Prosimy o podanie w formularzu służbowego adresu e-mail.
Adres e-mail uczestnika musi być unikalny, tzn. dwie osoby nie mogą być zarejestrowane przy użyciu tego samego adresu e-mail.

W dniu wysłania formularza rejestracyjnego uczestnik otrzyma, na podany w formularzu adres e-mail, systemowe potwierdzenie rejestracji przez organizatora.

Ostateczne potwierdzenie udziału zostanie wysłane najpóźniej w terminie 2 dni przed datą spotkania (z wyłączeniem przypadku, kiedy zgłoszenie zostanie złożone później, np. dzień przed szkoleniem).

W przypadku braku otrzymania na Państwa adres e-mail potwierdzenia rejestracji lub potwierdzenia udziału prosimy o kontakt pod adresem: ceplszkolenia@deloitteCE.com

W przypadku dużej liczby pytań od uczestników możliwe jest wydłużenie sesji Q&A o maksymalnie 15 minut. W takim przypadku szkolenie zakończy się najpóźniej o godzinie 14:15. W trakcie spotkania zaplanowana jest jedna 15-minutowa przerwa.

Uczestnik szkolenia on-line powinien posiadać dostęp do komputera oraz internetu o minimalnej prędkości 1 Mbps.

Regulamin szkoleń internetowych Deloitte jest dostępny na stronie internetowej.

Organizatorem szkolenia jest spółka Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Warszawie pod adresem: Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, NIP: 525-21-91-427.

kalkulator
Jesteś zainteresowany wzięciem udziału w szkoleniu on-line?Czy ta strona była pomocna?