Szkolenie on-line: Faktury ustrukturyzowane i Krajowy System e-Faktur (KSeF) w praktyce

Artykuł

Szkolenie on-line: Faktury ustrukturyzowane i Krajowy System e-Faktur (KSeF) w praktyce  

Otwarte szkolenie on-line: 13 czerwca 2024 r., godz. 10:00 – 14:00

Obowiązek wystawiania faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur, który miał wejść w życie od 1 lipca 2024 r. zostanie przesunięty na termin późniejszy – poinformował o tym Minister Finansów Andrzej Domański podczas briefingu prasowego 19 stycznia 2024 r. W piątek 1 marca 2024 r. odbyło się ostatnie spotkanie w ramach konsultacji dotyczących Krajowego Systemu e-Faktur, zorganizowanych przez Ministerstwo Finansów po ogłoszeniu odroczenia wdrożenia tego systemu. Zgodnie z zapowiedziami resortu finansów, nowa data wejścia w życie obowiązkowego fakturowania ustrukturyzowanego ma zostać podana na przełomie kwietnia i maja, po zakończeniu technicznego audytu systemu. Pomimo odroczenia wejścia w życie obligatoryjnego KSeF, zachęcamy do kontynuacji działań (czy też rozpoczęcia prac) nad fakturami ustrukturyzowanymi, w celu zapewnienia swojej firmie czasu na przygotowanie do nowych obowiązków. Zapraszamy na szkolenie on-line, w trakcie którego kompleksowo przeanalizujemy nowe wymogi oraz ich wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw, a także podzielimy się z Państwem naszymi doświadczeniami z dotychczasowych wdrożeń fakturowania strukturyzowanego u naszych Klientów.

 

Szczegóły

Data i godzina
13 czerwca 2024 r.
godz.: 10:00 – 14:00

Koszt uczestnictwa
699 PLN (+ 23% VAT)

Kontakt
ceplszkolenia@deloitteCE.com

Zarejestruj się

Krajowy Systemu e-Faktur (KSeF), który miał obowiązywać w formie obligatoryjnej od 1 lipca 2024 r. zostanie wdrożony w późniejszym terminie. Mimo to, toczące się u Państwa prace przygotowawcze i wdrożeniowe uwidaczniają już teraz, jak wiele nowych wątpliwości i wyzwań stawia przed nami KSeF. Od momentu wdrożenia systemu obligatoryjnego faktura ustrukturyzowana będzie, co do zasady, jedyną dopuszczalną formą dokumentowania czynności wykonywanych przez podatników VAT mających siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej (tzw. fixed establishment) w Polsce, o ile to stałe miejsce prowadzenia działalności będzie uczestniczyło w transakcji dokumentowanej fakturą.

Co istotne, faktury dokumentujące sprzedaż na rzecz konsumentów (B2C) zostaną wyłączone z KSeF i nie będą mogły być wystawiane w tym systemie nawet fakultatywnie. Dla wielu podatników wprowadzenie obowiązku stosowania faktur ustrukturyzowanych stanowi duże wyzwanie i oznacza konieczność czasochłonnych przygotowań merytorycznych oraz technologicznych, w tym także implementacji nowych rozwiązań po stronie IT.

Celem szkolenia jest kompleksowe przeanalizowanie nowych regulacji oraz ich wpływu na funkcjonowanie przedsiębiorstw. W obliczu obowiązku stosowania zmienionego systemu fakturowania już od lipca, wszyscy podatnicy powinni możliwie szybko zwrócić uwagę na nowe regulacje. Z punktu widzenia wdrożenia nowych rozwiązań kluczowe jest właściwe zaplanowanie procesu implementacji. Odpowiednie przygotowanie da pewność, że w momencie, gdy stosowanie nowego rodzaju faktur stanie się obowiązkowe, podatnicy będą gotowi do prawidłowego przygotowania ustrukturyzowanej e-faktury i przesłania jej na platformę MF.

W trakcie szkolenia w dniu 13 czerwca 2024 r.:

 • Omówimy obecne regulacje w zakresie wystawiania ustrukturyzowanych e-faktur oraz kwestie przedstawione w czasie konsultacji prowadzonych przez Ministerstwo Finansów;
 • Pokażemy, jakie dane muszą Państwo zaraportować na fakturach ustrukturyzowanych, z uwzględnieniem szczegółów dot. informacji obligatoryjnych, fakultatywnych oraz opcjonalnych;
 • Podzielimy się z Państwem naszymi doświadczeniami z wdrożeń fakturowania strukturyzowanego u naszych Klientów i konsultacji z Ministerstwem Finansów;
 • Wskażemy obszary, na które warto zwrócić uwagę przy kształtowaniu procesu wystawiania, jak i księgowania faktur ustrukturyzowanych, w tym także w kontekście nadawania odpowiednich uprawnień dla poszczególnych użytkowników i rozwiązań IT w Państwa organizacji;
 • Omówimy z Państwem modele wysyłki oraz pobrania faktur ustrukturyzowanych, a także przedstawimy Państwu platformę do wysyłania faktur ustrukturyzowanych udostępnionych przez Ministerstwo Finansów;
 • Pokażemy, jak poprawnie zalogować się oraz nadać uprawnienia w Aplikacji Podatnika;
 • Odpowiemy na wybrane pytania uczestników w trakcie szkolenia oraz sesji pytań i odpowiedzi (Q&A).

 1. Omówienie regulacji wprowadzających obowiązek wystawiania e-faktur w formie ustrukturyzowanej. Przedstawienie głównych kwestii dotyczących generowania i raportowania faktur ustrukturyzowanych (faktury, faktury korygujące, duplikaty, proces anulowania faktur, przechowywanie faktur).
 2. Kwestie związane ze specyfiką fakturowania sprzedaży krajowej oraz sprzedaży zagranicznej, w tym uzgodnienia sposobu wysyłki faktur pomiędzy kontrahentami oraz zagadnienia związane z dostępem do faktur przez kontrahentów.
 3. Szczegółowe przedstawienie struktury logicznej e-faktur (schema FA(2)), ze wskazaniem pól obligatoryjnych, fakultatywnych oraz opcjonalnych.
 4. Omówienie procesu wysyłki / odbioru faktury ustrukturyzowanej (autoryzacja, komunikacja, kluczowe aspekty techniczne wysyłki i odbioru faktur strukturyzowanych).
 5. Prezentacja ogólna Aplikacji Podatnika do obsługi faktur ustrukturyzowanych opublikowanej przez Ministerstwo Finansów.
 6. Przedstawimy Państwu sposoby wizualizacji faktury wraz z kodem QR.
 7. Dyskusja dotycząca potencjalnych problemów i wątpliwości zidentyfikowanych na bazie naszych doświadczeń projektowych.
 8. Sesja pytań i odpowiedzi (Q&A).

Szkolenie skierowane jest do specjalistów ds. podatków, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, księgowych, osób zajmujących się finansami w przedsiębiorstwach, osób odpowiedzialnych za wystawianie, odbiór czy księgowanie faktur. Dodatkowo, odbiorcą szkolenia mogą być także członkowie/liderzy wewnętrznych zespołów IT, którzy od strony narzędziowej uczestniczą w procesie przygotowań do wdrożenia faktur strukturyzowanych w Spółkach.

Trzeciej i kolejnym osobom zapisanym na szkolenie z tej samej firmy przysługuje rabat w wysokości 10%.

Uczestnicy otrzymają prezentację ze szkolenia oraz imienny certyfikat, potwierdzający uczestnictwo w wydarzeniu.

Organizator oświadcza, że Szkolenie (w tym informacje, treści przekazywane w jego trakcie oraz w ramach materiałów przesyłanych w jego następstwie) ma charakter akademicki i nie stanowi podatkowej, prawnej ani innego rodzaju profesjonalnej porady czy opinii, zaś Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie jakichkolwiek informacji przekazanych na Szkoleniu lub w materiałach przekazywanych w związku z nim. Szkolenie obejmuje swoim zakresem zagadnienia ogólne, skierowane do szerokiego grona odbiorców oraz nie stanowi jakiejkolwiek formy indywidualnych konsultacji.

Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru i odpowiedzi na wybrane pytania zgłaszane przez uczestników szkolenia podczas sesji Q&A.

Organizator rezerwuje sobie prawo do odwołania szkolenia, jak również selekcji zgłoszeń, w szczególności odrzucania zgłoszeń kierowanych przez jednostki prowadzące działalność konkurencyjną wobec organizatora oraz do odrzucenia zgłoszeń na podstawie Ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publiczny.

Organizator przyjmuje zgłoszenia uczestników poprzez wysłanie poprawnie wypełnionego formularza rejestracyjnego (wszystkie wymagane rubryki) najpóźniej do godz. 14:00 na dzień przed planowanym terminem szkolenia. Prosimy o podanie w formularzu służbowego adresu e-mail.

Adres e-mail uczestnika musi być unikalny, tzn. dwie osoby nie mogą być zarejestrowane przy użyciu tego samego adresu e-mail.

W dniu wysłania formularza rejestracyjnego uczestnik otrzyma, na podany w formularzu adres e-mail, systemowe potwierdzenie rejestracji przez organizatora.

Ostateczne potwierdzenie udziału zostanie wysłane najpóźniej w terminie 2 dni przed datą spotkania (z wyłączeniem przypadku, kiedy zgłoszenie zostanie złożone później, np. dzień przed szkoleniem).

W przypadku braku otrzymania na Państwa adres e-mail potwierdzenia rejestracji lub potwierdzenia udziału prosimy o kontakt pod adresem: ceplszkolenia@deloitteCE.com.

W przypadku dużej liczby pytań od uczestników możliwe jest wydłużenie sesji Q&A o maksymalnie 15 minut. W takim przypadku szkolenie zakończy się najpóźniej o godzinie 14:15.

Uczestnik szkolenia on-line powinien posiadać dostęp do komputera oraz internetu o minimalnej prędkości 1 Mbps.

Regulamin szkoleń internetowych Deloitte jest dostępny na stronie internetowej.

Płatność za szkolenie należna jest po zrealizowanym szkoleniu na podstawie faktury wysłanej z adresu ceplinvoicesPL04@deloitteCE.com na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym do wysyłki e-faktur.

Organizatorem szkolenia jest spółka Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Warszawie pod adresem: Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, NIP: 525-21-91-427.

kalkulator
Jesteś zainteresowany wzięciem udziału w szkoleniu on-line?Masz dodatkowe pytania? Napisz do nasCzy ta strona była pomocna?