HRT: Jak przyspieszyć transformację poprzez cyfryzację?

Artykuł

HRT: Jak przyspieszyć transformację poprzez cyfryzację?

#HRAtTransformation

Nagranie spotkania z dnia 26 października 2021 r.

Oczekiwania wobec HR zaczynają wykraczać poza dotychczasową rolę wsparcia, partnera, doradcy. Cyfryzacja pomoże zabezpieczyć przyszłość firmy i zapewni niezbędne narzędzia do osiągnięcia wyznaczonego celu.

FOR ENGLISH PLEASE SCROLL DOWN

 

Podczas webinaru poruszymy między innymi następujące kwestie:

  • Jakie problemy związane z transformacją może rozwiązać Digital;
  • Z jakimi wyzwaniami muszą się mierzyć firmy na drodze do cyfryzacji;
  • Najlepsze praktyki eksperta, który przeszedł już tę drogę.

 

Gość specjalny:

Katarzyna Bieńkowska – Dyrektor HR, Polpharma.

 

Kiedy:

Spotykamy się zdalnie 26 października, godz. 14:00-15:00.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Spotkanie odbędzie się w języku angielskim.

 

Webinar skierowany jest do:

Przedstawicieli zarządów oraz liderów odpowiedzialnych za kapitał ludzki (m.in.: HR, Employer Branding, Zarządzanie Talentami, Rekrutację, Kadry), Partnerów Biznesowych HR oraz specjalistów zarządzania zmianą.

 

Jeśli znasz osoby, które mogłyby być zainteresowane tematyką webinaru, prześlij im link do strony z rejestracją.

Szczegóły:

Nagranie spotkania
(z dn. 26 października 2021 r.)

Osoba kontakowa:
Alicja Karbowiak
akarbowiak@deloittece.com

Odsłuchaj nagranie

English version:

 

HRT: How can we accelerate Transformation through Digital

#HRAtTransformation

The future raises exponential expectations of HR beyond its roles of supporter, partner, and adviser to the business. Going Digital will help future-proof the company and provide tools necessary for the road ahead.

 

From this Webinar you will find out:

  • What transformation issues can be resolved by Digital;
  • What obstacles await for the company on the road to Digital;
  • Best practices from an expert who already walked this road.

 

Special Guest:

Katarzyna Bieńkowska – HR Director, Polpharma.

 

When:

We meet remotely: October 26th, 2021, at 14:00-15:00.

Participation in the event is free.

The meeting will be held in English.

 

The Webinar is directed to:

Representatives of management boards and leaders responsible for human capital (including HR, Employer Branding, Talent Management, Recruitment, Human Resources), HR Business Partners and Change Management professionals.

 

If you know people who might be interested in the topic of the webinar, please send them a link to the registration page.

Details:

Watch the recording of the online event

Contact:
Alicja Karbowiak
akarbowiak@deloittece.com

Watch the recording
Czy ta strona była pomocna?