IP Box, ulga B+R - jak Twoja firma może z nich skorzystać?

Artykuł

Webinar: Działalność badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwie – zachęty podatkowe

IP Box, ulga B+R - jak Twoja firma może z nich skorzystać?

Nagranie spotkania (17 czerwca 2020r.)

Zapraszamy na kolejny z serii bezpłatnych webinarów dotyczących ulg podatkowych, które mogą stosować firmy prowadzące działalność badawczo-rozwojową, w tym ulgi związanej z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej (IP Box) oraz istniejącej w polskiej legislacji już od lat ulgi B+R.

W dobie kryzysu spowodowanego pandemią COVID-19, wiele firm szuka oszczędności. Jedną z możliwości, którą dają polskim przedsiębiorcom zapisy prawa, jest skorzystanie z ulg podatkowych.

Dla firm, które prowadzą działalność badawczo-rozwojową, dostępne są różne instrumenty wsparcia, między innymi możliwość pomniejszenia podstawy opodatkowania o wydatki związane z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową (tzw. Ulga B+R), czy zastosowanie obniżonej stawki podatkowej PIT i CIT na poziomie 5% dla dochodów uzyskanych z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP Box).

Podczas webinaru eksperci Deloitte omówią dla Państwa wspomniane instrumenty z perspektywy zapisów prawa oraz doświadczeń praktycznych.

Zobacz nagranie

Nagranie spotkania (17 czerwca 2020r.)

Osoba kontaktowa:
Katarzyna Hulimka
khulimka@deloittece.com

Zarejestruj się

Agenda webinaru:

ULGA B+R
Ustawowa definicja działalności B+R a praktyczna interpretacja
Istota ulgi B+R, zasady działania, efekt tzw. „double dip”
Rozliczenie kosztów w ciągu 5 lat – aspekty praktyczne: możliwość realnego wykorzystania aktywa, możliwość „arbitrażu”
Koszty kwalifikowane
Wdrożenie ulgi B+R w przedsiębiorstwie podatnika, rozliczenie ulgi B+R w praktyce organów podatkowych
IP Box
Obniżona stawka CIT – podstawowe zasady stosowania, możliwość kumulacji IP Box z innymi zachętami podatkowymi (DoW, ulga B+R)
Kwalifikowane kategorie przychodów
Ustalenie dochodu kwalifikowanego – efektywność IP Box, kalkulacja tzw. wskaźnika „nexus”
IP Box – praktyczne wątpliwości

Metody szacowania dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej zawartych w cenach produktów, w tym:

  • szacowanie dochodu z wielu kwalifikowanych praw własności intelektualnej wykorzystywanych do produkcji wyrobów lub świadczenia usług
  • szacowanie dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wykorzystywanych do produkcji wielu wyrobów lub świadczenia wielu usług

Ewidencja przychodów i kosztów dotyczących produktów i usług do których wytworzenia lub świadczenia wykorzystywane są kwalifikowane prawa własności intelektualnej.

Do kogo jest skierowany webinar:

Webinar skierowany jest głównie do osób decyzyjnych w zakresie inwestycji i strategii rozwoju działalności w przedsiębiorstwach, a także osób zajmujących się rozliczeniami tych aktywności - w tym działalności badawczo-rozwojowej (właściciele i zarządy, dyrektorzy ds. inwestycji, dyrektorzy finansowi oraz główni księgowi).

Czy ta strona była pomocna?