IRRD w pigułce

Artykuł

IRRD w pigułce

Wymagania, wyzwania i przyszłość zarządzania kryzysowego w sektorze ubezpieczeń

Nagranie webinaru z dnia 24 kwietnia 2023 r.

Dyrektywa o restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w świetle obowiązków podmiotów sektora ubezpieczeń w Polsce

We wrześniu 2021 r. został opublikowany wniosek Komisji Europejskiej w sprawie „Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji” (tzw. IRRD). Wniosek ten, obecnie konsultowany, przewiduje utworzenie ogólnoeuropejskich zasad dotyczących zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji w obszarze działań naprawczych (recovery) oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji (resolution).

Podczas spotkania odpowiemy na następujące pytania:

  • Jaki jest etap wdrożenia dyrektywy do polskiego porządku prawnego?
  • Jakie wymogi, poza dyrektywą, obowiązują podmioty sektora ubezpieczeń w obszarze recovery & resolution (wytyczne EIOPA, ITS, etc) i co zawierają?
  • Jakim obowiązkom wynikającym z regulacji obszaru recovery & resolution muszą stawić czoła zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji?
  • Plany naprawy – czym są i jak je przygotować w świetle doświadczeń sektora bankowego?
  • Plany przymusowej restrukturyzacji – jakie dane należy przekazywać organom restrukturyzacji?

Zarejestruj się już dziś!

Szczegóły

Nagranie webinaru z dnia 24 kwietnia 2023 r.

Kontakt:
Joanna Kowalewska-Bytów
jkowalewska@deloittece.com

Obejrzyj nagranie
Czy ta strona była pomocna?