JPK_VDEK – kod grupy towarowej

Artykuł

JPK_VDEK – kod grupy towarowej

Odpowiedzi na pytania z webcastu „Koniec deklaracji JPK_VAT” (cz.2)

Styczeń 2019 r.

JPK_VDEK – kod grupy towarowej – odpowiedzi na pytania z webcast’u

Jednym z nowych elementów w projekcie JPK_VDEK jest pole KodGrupyTowarowej, które znajduje się w sekcji SprzedazWiersz. 

Nowa informacja ma być obligatoryjna. Oznacza to, że każda pozycja raportowana w JPK_VDEK po stronie podatku należnego będzie musiała zostać przyporządkowana do odpowiedniego kodu grupy towarowej. Na ten moment, wybór kategorii towarowych jest ograniczony - Ministerstwo Finansów zaproponowało jedynie 19 kategorii do wyboru.

Z jakimi problemami w praktyce może wiązać się dodanie tej informacji do deklaracji VDEK? Poniżej odpowiadamy na pytania które zostały zadane w trakcie prowadzonego przez nas webcastu „Koniec deklaracji JPK_VAT”.

Jakie będą konsekwencje błędnego przyporządkowania danej pozycji do grupy towarowej?

Zgodnie z projektowanymi zmianami, za każdą zidentyfikowaną nieprawidłowość w ewidencji przesyłanej w deklaracji JPK_VDEK grozi sankcja w wysokości 500 zł. Potencjalnie, taką nieprawidłowością może być również błędne przyporządkowanie pozycji do grupy towarowej. Tym samym, konsekwencje błędnego przyporządkowania pozycji mogą okazać się dotkliwe jeśli odpowiednio wcześnie nie zadbamy o możliwość i poprawność raportowania w tym zakresie.

Na jakiej podstawie mamy przyporządkować towar do właściwego kodu? Czy zostały opublikowane wyjaśnienia na podstawie których możemy dokonać właściwej klasyfikacji? W obecnym kształcie przepisów mamy dużo wątpliwości.

Na ten moment nie zostało wskazane żadne dodatkowe źródło, na podstawie którego można by było dokonać klasyfikacji towarów oraz usług do poszczególnych kodów. Pewną wskazówką jest na pewno PKWiU, ale to do podatnika będzie należeć obowiązek przeanalizowania i odpowiedniego przyporządkowania raportowanych towarów. Jak wspominaliśmy w trakcie webcastu, już na pierwszy rzut oka widać, że jest wiele towarów, których nie będzie można przypisać do żadnej z zaproponowanych grup. Ważnym elementem przygotowania do nowej deklaracji JPK_VDEK będzie na pewno analiza, jakie grupy i kody należy przyjąć. Sam proces analizy, jak przyporządkować towary do odpowiednich grup należy rozpocząć odpowiednio wcześnie, bo może okazać się, że pytań i wątpliwości jest rzeczywiście dużo. Należy jednak oczekiwać, że Ministerstwo Finansów dokona zmian w tym zakresie poprzez rozszerzenie tej listy, bądź, co wydaje się też zasadne, zrezygnowania z tego wymogu.

Nie mamy możliwości wprowadzenia informacji dot. grupy towarowej ze względu na ograniczenia systemu ERP. Co w takiej sytuacji mamy zrobić?

W propozycji struktury, informacja dot. kodu grupy towarowej jest informacją obligatoryjną – oznacza to, że pole musi zostać wypełnione danymi (w przeciwnym przypadku nie będzie poprawne pod kątem technicznym, a tak przygotowany plik JPK_VDEK nie będzie mógł być skutecznie złożony na serwery Ministerstwa Finansów). W konsekwencji, o ile wymóg ten będzie zachowany w proponowanym kształcie, konieczna będzie modyfikacja systemu ERP z którego Państwo korzystacie lub zastanowienie się nad alternatywnym rozwiązaniem służącym do przygotowywania deklaracji VDEK.
Czy kody grup towarowych mają mieć zastosowanie do transakcji reverse charge dot. importu usług? Co prawda sama nazwa wskazuje towary, ale katalog wymienia też usługi.

Kody grup towarowych mają zastosowanie do wszystkich pozycji raportowanych po stronie podatku należnego – zarówno towarów, jak i usług. Tym samym, kody grup towarowych muszą zostać przyporządkowane nie tylko do faktur sprzedażowych, ale także do transakcji rozliczanych na zasadzie odwrotnego obciążenia takich jak import usług.

Co w przypadku faktury dla kontrahenta z UE? Czy tez kod grupy towarowej musi być uwzględniony?

Tak, kod grupy towarowej musi zostać przyporządkowany do każdej pozycji raportowanej w sekcji SprzedazWiersz, tj. również faktury dokumentującej sprzedaż towarów lub usług na rzecz kontrahenta z innego kraju UE.

Czy zastosowanie kodów grupy towarowej przy deklaracji JPK_VDEK zastąpi roczną deklarację o sprzedaży wg grup do GUS?

Na ten moment nie ma informacji na temat planów zastąpienia rocznej deklaracji do GUS deklaracją VDEK. Dane zawarte w deklaracji VDEK mają służyć organom administracji skarbowej do celów analitycznych oraz kontrolnych.

Webcast: Koniec deklaracji VAT

Nagranie spotkania

Zarejestruj się i zobacz nagranie
Czy ta strona była pomocna?