Jak dobrze rozliczyć inwestycję?

Artykuł

Webinar: Jak dobrze rozliczyć inwestycję?

Podział nakładów inwestycyjnych na środki trwałe, ustalenie wartości początkowych, przyporządkowanie rodzaju KŚT i stawek amortyzacyjnych, kwalifikacja do podatku od nieruchomości

Nagranie webinaru z dnia 8 listopada 2023 r.

Document

Q&A: Podatek od nieruchomości - jak dobrze rozliczyć inwestycję?

Odpowiedzi na najczęstsze wątpliwości podatników dotyczące aktualnych problemów w podatku od nieruchomości

Dowiedz się więcej

Webinar jest częścią cyklu „Zamknięcie roku i podatkowo-prawne wyzwania na 2024”, więcej szczegółów na temat pozostałych części cyklu znajdą Państwo TUTAJ.
 

Decyzja o dokonaniu inwestycji bywa zdarzeniem kluczowym z perspektywy prowadzonej działalności gospodarczej. Prawidłowe rozliczenie inwestycji ma długofalowy wpływ na rozliczenia podatkowe podmiotów gospodarczych, zarówno w obszarze prawa bilansowego, podatków dochodowych, jak również w podatku od nieruchomości. Dlatego też warto zadbać, by rozliczenie inwestycji z tej perspektywy było profesjonalne i możliwie efektywne.

Pomimo że umowy o wykonanie robót budowlanych często zobowiązują wykonawcę do przedstawienia listy wzniesionych składników majątku oraz określenia, które z nich powinny podlegać podatkowi od nieruchomości, w praktyce wykonawcy mogą nie dopełnić tego obowiązku z dostateczną starannością oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualną praktyką sądów i organów podatkowych. W rezultacie niedostateczna weryfikacja przedstawionych danych może prowadzić do znaczących nieprawidłowości w odniesieniu do prowadzonych rozliczeń.

W trakcie webinaru opowiemy o tym jak zaplanować proces rozliczenia inwestycji, na co zwrócić uwagę w zakresie postanowień umownych zawartych z wykonawcami oraz opowiemy o najczęstszych wątpliwościach związanych rozliczaniem nakładów inwestycyjnych powstających na gruncie prawa bilansowego, podatków dochodowych oraz podatku od nieruchomości.

 

Agenda webinaru:

  • Planowanie procesu inwestycyjnego pod kątem optymalnego rachunkowo-podatkowego rozliczenia inwestycji
  • Kontrakty z wykonawcami – kluczowe zapisy umowne pozwalające na sprawne rozliczenie inwestycji
  • Wątpliwości związane z rozliczaniem kosztów pośrednich inwestycji – wybrane problemy praktyczne
  • Najczęstsze problemy praktyczne związane z przypisaniem odpowiedniego rodzaju KŚT
  • Wybór optymalnej metody i stawki amortyzacji
  • Aktualne podejście do kwalifikowania na potrzeby podatku od nieruchomości najbardziej kontrowersyjnych obiektów – wiaty, instalacje wewnątrzbudynkowe, maszyny i urządzenia.

 

Do kogo skierowany jest webinar?

Webinar jest kierowany głównie do członków zarządu, dyrektorów finansowych, dyrektorów podatkowych, pracowników działów księgowych oraz innych osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe w Państwa firmie. Webinar może być szczególnie interesujący dla podmiotów, które prowadzą lub planują inwestycje polegające na wytwarzaniu nowych środków trwałych: obiektów budowlanych, maszyn i urządzeń.


Zapraszamy do udziału w webinarze!

Szczegóły

Nagranie webinaru z dnia 8 listopada 2023 r.

Kontakt:
Katarzyna Hulimka
khulimka@deloittece.com

Obejrzyj nagranie

Czy ta strona była pomocna?