Webinar: Jak firmy i działy finansowe powinny przygotować się do raportowania czynników ESG?

Artykuł

Webinar: Jak firmy i działy finansowe powinny przygotować się do raportowania czynników ESG?

Future of Finance 3 Deloitte

Nagranie webinaru z dnia 15 maja 2023 r.

Świadomość społeczna dotycząca oddziaływania biznesu na środowisko dramatycznie wzrosło, a przedsiębiorstwa odczuwają już skutki finansowe i gospodarcze zmieniających się oczekiwań interesariuszy. W rezultacie, jeśli kwestie zrównoważonego rozwoju nie są skutecznie zarządzane, mogą mieć negatywny wpływ na wyniki operacyjne firm oraz w rezultacie na strategiczne budowanie przewagi konkurencyjnej. Obok wymagań klientów i inwestorów, regulacje z pewnością są kluczowe w odniesieniu do czynników ESG - w życie wchodzą przepisy, które pociągają za sobą np. konieczność dostosowania się zarządzających aktywami, doradców i korporacji do kwestii skutecznego i transparentnego zarządzania np. ryzykami związanymi ze zmianami klimatu.

Podczas naszego spotkania porozmawiamy na temat:

  • Kluczowe terminy w raportowaniu CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive, Dyrektywa w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju).
  • Fit for 55: Pakiet regulacji Europejskich wspierających wysiłki i inicjatywy redukcji emisji w tym EU ETS, ETS2, CBAM i inne
  • Zielone finansowanie - Instrumenty w formule zielonej i sustainability-linked, pozwalają na konkurencyjne finansowanie projektów transformacyjnych oraz realną transformację Portfeli inwestycyjnych i całej gospodarki.
  • Jak firmy powinny się przygotować do nowej - obowiązkowej formuły oraz istotnie rozszerzonego zakresu raportowania czynników ESG (zarówno procesowo jak i infrastrukturalnie) – ESG journey

Szczegóły

Nagranie webinaru z dnia 15 maja 2023 r.

Kontakt:
Justyna Starosielec
jstarosielec@deloittece.com

Obejrzyj nagranie

Wydarzenie jest objęte patronatem Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej

Czy ta strona była pomocna?