Podatek handlowy

Artykuł

Webinar: Jakie szanse oraz wyzwania przyniesie branży handlowej 2021 rok?

Podsumowanie obecnych trendów konsumenckich, zmian w otoczeniu prawno-podatkowym i ich wpływu na branżę retail

Nagranie spotkania (17 grudnia 2020 r.)

Podczas webinaru postaramy się ocenić co może nam przynieść 2021 r. na podstawie szczegółowej analizy trendów postaw konsumenckich, które mogą mieć istotny wpływ na branżę handlową. Podsumujemy również zmiany w otoczeniu prawno-podatkowym, w szczególności omówimy istotne dla branży handlowej zagadnienie związane z niemal już przesądzonym wejściem w życie od 1 stycznia 2021 r. podatku od sprzedaży detalicznej.

Powoli dobiega końca rok 2020 r. Banałem byłoby powiedzieć, że był to rok szczególny dla branży handlowej. Będziemy go kojarzyć z pandemią COVID-19, okresowo zamkniętą częścią placówek handlowych, niepewnością oraz wahaniami nastrojów konsumentów, czy z tarczami pomocowymi. Będziemy go również kojarzyć z szansami, które przyniósł, nieustannymi staraniami przedsiębiorców, żeby dostosowywać się do otoczenia i panującej rzeczywistości, gwałtownym rozwojem niektórych biznesów oraz modyfikowaniem modeli działania, w szczególności w obszarze e-commerce.

Czy zastanawialiście się Państwo już jak może wyglądać przyszły rok w branży handlowej? Czy czują się Państwo przygotowani od strony prawnej czy podatkowej na 2021 r., szczególnie w kontekście wejścia w życie podatku od sprzedaży detalicznej?

Zobacz nagranie

Nagranie spotkania (17 grudnia 2020 r.)

Osoba kontaktowa:
Katarzyna Bartoszkiewicz
kbartoszkiewicz@deloittece.com

Zarejestruj się

Podczas webinaru postaramy się trochę „powróżyć z fusów” i ocenić, co może nam przynieść 2021 rok. Doskonałą okazją do tego było dokonanie szczegółowej analizy polskich i światowych trendów konsumenckich od maja 2020 r., które mogą mieć istotny wpływ na branżę handlową, w ramach przeprowadzonej przez Deloitte 13. edycji badania „The Global State of Consumer Tracker”.

W trakcie webinaru podsumujemy również zmiany w otoczeniu prawno-podatkowym, w szczególności omówimy istotne dla branży handlowej zagadnienie związane wejściem w życie od 1 stycznia 2021 r. podatku od sprzedaży detalicznej. Omówimy także największe wyzwania związane z przyznaniem indywidualnym przedsiębiorcom niektórych uprawnień konsumenckich oraz zakres projektowanych nowych uprawnień Prezesa UOKiK, dotyczących ochrony konsumentów.  

Agenda webinaru:

1. Wpływ COVID-19 na nasze lęki

2. Identyfikacja i analiza postaw konsumenckich od końca maja 2020 na tle rynków światowych w tym europejskich

3. Rozpoznanie koszyka i kanałów zakupowych

4. Wskazanie wybranych wyzwań i szans na 2021 rok

5. Zmiany w otoczeniu podatkowym:

  • Status sprawy dot. podatku handlowego w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej;
  • Wpływ statusu nabywców na opodatkowanie podatkiem handlowym;
  • Kanały dystrybucji i modele działania w branży handlowej a podatek handlowy (sprzedaż stacjonarna, e-commerce, dowóz towarów, odbiór osobisty, itp.);
  • Kwalifikacji sprzedaży towarowej oraz usługowej na gruncie podatku handlowego;
  • Wyłączenia przedmiotowe z podatku od sprzedaży detalicznej;
  • Okres przejściowy - w kontekście zaliczek czy zwrotów towarów.

6. Zmiany w otoczeniu prawnym:

  • Przyznanie jednoosobowym przedsiębiorcom niektórych uprawnień konsumenckich (rękojmia za wady towarów, prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość oraz ochrona przed niedozwolonymi postanowieniami umownymi);
  • Projektowane rozszerzenie uprawnień Prezesa UOKiK dotyczących ochrony konsumentów m.in. w zakresie możliwości blokowania stron internetowych.

Rozmowę poprawdzi Paweł Rochowicz – Dziennikarz „Rzeczpospolitej”

Zobacz także:

Webinar: Co z tym VAT-em?

Nowe obowiązki, możliwości, obszary ryzyka w 2021r.

Bezpłatne seminarium on-line:
14 grudnia 2020 r., godz. 10.00 - 11.30

>> Dowiedz się więcej

Webinar: Co wygenerowany JPK_V7 mówi o Państwa firmie?

Interpretacja poszczególnych pozycji w pliku z perspektywy VAT, CIT, TP i podatku akcyzowego

Bezpłatne seminarium on-line:
9 grudnia 2020 r., godz. 14.00 - 15.00

>> Dowiedz się więcej

Czy ta strona była pomocna?