Luka płacowa

Artykuł

Luka płacowa

Dlaczego już dziś Twoja firma powinna zająć się tematem gender pay gap?

Nagranie spotkania (24 marca 2022 r.)

Webinar Zespołu Analiz Ekonomicznych Deloitte i Prawa HR w Deloitte Legal

Dość powszechnie uważa się, że nie ma na świecie kraju czy sektora gospodarki, w którym kobiety nie zarabiałyby mniej niż mężczyźni. Choć różnice w zarobkach, w niektórych przypadkach, można uzasadnić np. stażem pracy czy zakresem obowiązków, to obserwujemy je również tam, gdzie takiego uzasadnienia brak, a za równą pracę wynagrodzenie wcale równe nie jest. Walka z tym problemem wymaga wiarygodnego oszacowania jego skali.

 

W zależności od sposobu pomiaru, w Polsce różnica pomiędzy płacą kobiet i mężczyzn (tzw. gender pay gap) wynosi od 4,5%1 do nawet 20%2.

Oznacza to, że mimo przepisów zakazujących dyskryminacji płacowej na poziomie krajowym i unijnym, Polki nadal zarabiają mniej od Polaków. Przyczyn takiego stanu jest wiele, a wśród nich wymienia się stereotypowe postrzeganie ról kobiet w społeczeństwie, nadmierne obciążenie obowiązkami opiekuńczymi czy słabszy dostęp do stanowisk wyższego szczebla (tzw. szklany sufit).

Wyrównanie płac to nie tylko ekonomiczny zysk dla pracowników, których ta nierówność dotyka, ale i wymierne korzyści dla pracodawców, takie jak budowanie pozytywnego wizerunku firmy na rynku pracy, przyciąganie talentów, a w konsekwencji wyższe dochody.

W świetle zapowiedzi dotyczących wprowadzenia przepisów przyznających pracownikom prawo do informacji o wynagrodzeniach i równocześnie nakładających na pracodawców określone obowiązki sprawozdawcze, tematem równej płacy powinna zainteresować się każda firma. A my podpowiemy od czego zacząć.

 

Agenda spotkania

  • Dlaczego, choć wcale nie chcemy, to czasem dyskryminujemy?
  • Dlaczego już dziś Twoja firma powinna zająć się tematem równej płacy za równą pracę?
  • Dlaczego, zarówno Twojej firmie jak i całemu społeczeństwu, opłaca pochylić się nad tematem równej płacy za równą pracę?
  • Jak sprawdzić czy i jak duża luka płacowa występuje w Twojej firmie?
  • Jak „zasypać” lukę płacową i dlaczego trzeba o tym myśleć już dziś?

 

Do kogo skierowany jest webinar? 

Na webinar zapraszamy wszystkich, którym konkurencyjność ich firmy leży na sercu. Ze względu na kształt propozycji nowych regulacji, prezentowane treści będą szczególnie użyteczne dla osób pracujących w podmiotach zatrudniających powyżej 250 pracowników, w spółkach giełdowych oraz w sektorze finansowym. Uczestnictwo polecamy szczególnie tym, którzy będą odpowiedzialni za implementowanie przepisów nakładających na pracodawców obowiązki sprawozdawcze w obszarze równości ze względu na płeć.

Szczegóły

Nagranie spotkania (24 marca 2022 r.)

Osoba kontaktowa:
Barbara Leleno

bleleno@deloittece.com

Obejrzyj nagranie

Zarejestruj się

Czy ta strona była pomocna?