Mapa drogowa finansowania - strategia rozwoju i transformacji firmy z wykorzystaniem zachęt (dotacji i ulg podatkowych)

Artykuł

Mapa drogowa finansowania - strategia rozwoju i transformacji firmy z wykorzystaniem zachęt (dotacji i ulg podatkowych)

Cykl webinarów przybliżających instrumenty wsparcia na inwestycje, B+R, środowisko i cyfryzację

Bezpłatne seminaria on-line: październik - grudzień

Wśród przedsiębiorców często pojawiają się pytania dotyczące możliwości pozyskania wsparcia na prowadzoną działalność gospodarczą, przede wszystkim planowane przedsięwzięcia inwestycyjne, działania związane z transformacją w kierunku zielonych, bardziej przyjaznych środowisku technologii i procesów, rozwojem przedsiębiorstw czy opracowywaniem i wdrażaniem innowacji. Dążenie do efektywnego wykorzystania dostępnych narzędzi pomocowych wynika przede wszystkim z obecnych – zmiennych i trudnych do przewidzenia – realiów gospodarczych i politycznych, niepewności związanych z dalszym tempem rozwoju przedsiębiorstw, jak również z wprowadzanymi regulacjami prawnymi wynikającymi m.in. z Polityki Europejskiego Zielonego Ładu.

System zachęt dostępnych dla przedsiębiorców prowadzących działalność w Polsce jest bardzo rozbudowany i dynamicznie się zmienia. Efektywne korzystanie z dotacji i zachęt podatkowych wymaga stałego śledzenia przepisów, harmonogramów i ogłoszeń konkursów. Niezbędne jest także zrozumienie zasad pozyskiwania i rozliczania wsparcia, ale też możliwości łączenia różnych instrumentów.

Deloitte wspiera przedsiębiorców w identyfikacji, pozyskiwaniu i rozliczaniu wsparcia i na bieżąco dostarcza informacje na temat dostępnych rozwiązań. W celu przybliżeniu Państwu tematu ekosystemu zachęt zapraszamy na cykl bezpłatnych webinariów dla przedsiębiorców, w trakcie których zaprezentujemy dostępne obecnie i planowane do wprowadzenia instrumenty wsparcia nowych inwestycji, prac B+R, wdrożenia innowacji i inwestycje w kierunku zielonych technologii, procesów i produktów, a także podzielimy się praktycznymi wskazówkami dotyczącymi możliwości ich efektywnej identyfikacji, pozyskania oraz rozliczenia.

W trakcie tej serii spotkań omówimy cieszące się największym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców zachęty, takie jak:

  • zwolnienie z podatku dochodowego w ramach Polskiej Strefy Inwestycji oraz zwolnienie z podatku od nieruchomości,
  • dotacja w ramach Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030 (tzw. grant rządowy),
  • dotacje na działalność badawczo-rozwojową, inwestycje, zieloną transformację i cyfryzację finansowane ze środków Unii Europejskiej, dostępne na poziomie Komisji Europejskiej, krajowym i regionalnym oraz Krajowego Planu Odbudowy,
  • ulgi podatkowe wpierające innowacyjną działalność (ulga B+R, ulga na prototyp, IP Box, ulga na robotyzację).
Do kogo skierowane są webinaria?

Spotkania będą skierowane do podmiotów realizujących lub planujących inwestycje, prowadzących działalność badawczo – rozwojową oraz działania mające na celu ograniczenie wpływu produktów i procesów na środowisko.

Na webinary zapraszamy członków zarządów, dyrektorów finansowych, dyrektorów działów produkcyjnych, inżynieryjnych, badawczo - rozwojowych, osoby odpowiedzialne za inwestycje i innowacje, głównych księgowych, a także wszystkich pracowników działów finansowo-księgowych i podatkowych oraz działów rozwoju, innowacji i inwestycji.

Cykl webinarów przybliżających instrumenty wsparcia na inwestycje, B+R, środowisko i cyfryzację

Ulgi podatkowe - praktyczne doświadczenia i wskazówki

5 października 2022 r., godz. 10:00 - 11:00

Szczegóły Zarejestruj się

Zachęty na inwestycje – jak rozwijać biznes dzięki dotacjom i ulgom podatkowym

19 października 2022 r., godz. 10:00-11:00

Szczegóły Zarejestruj się

Dotacje i instrumenty zwrotne wspierające zieloną transformację przedsiębiorstw

9 listopada 2022 r., godz. 10:00-11:00

Szczegóły Zarejestruj się

Dotacje i zachęty podatkowe na rozwój nowych i ulepszonych produktów oraz procesów i cyfryzację

23 listopada 2022 r., godz. 10:00-11:00

Szczegóły Zarejestruj się

Mapa drogowa finansowania - jak przygotować się i skutecznie korzystać z zachęt niekomercyjnych?

7 grudnia 2022 r., godz. 10:00-11:00

Szczegóły Zarejestruj się

Partnerami cyklu webinarów są:
Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna, Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza (SPCC).

Czy ta strona była pomocna?