Webcast: Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

Artykuł

Webcast: Cyberbezpieczeństwo – jakie wyzwania stawia przed firmami Dyrektywa NIS?

Nagranie ze spotkania

Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa niesie ze sobą nowe obowiązki m.in. dla firm z sektora bankowości, ale także energetyki, transportu, ochrony zdrowia czy zaopatrzenia w infrastrukturę cyfrową (tzw. operatorów usług kluczowych). Zmiany dotyczyć będą także dostawców usług cyfrowych, czyli np. platform sprzedażowych online.

Podmioty, które otrzymają decyzję o uznaniu ich za dostawców usług kluczowych będą miały niewiele czasu na dostosowanie się do nowych wymogów nałożonych ustawą. Już w przeciągu pierwszych trzech miesięcy występuje szereg obowiązków, które muszą zostać dopełnione przez dany podmiot.

Podczas webcastu opowiemy o tym, w jaki sposób przygotować organizację do osiągnięcia zgodności z nowymi przepisami, przed czym należy się chronić, w jaki sposób to zrobić oraz kto będzie musiał sprostać wymogom nowej ustawy? Poruszymy kwestie takich obowiązków jak:

a) Szacowanie ryzyka dla świadczonych usług kluczowych – jak określić co grozi naszym systemom,

b) Określanie, weryfikacja i zarządzanie podatnościami w administrowanych systemach – w pierwszej kolejności zastanowimy się jak to zrobić oraz ustalimy jakie podatności powinny być zarządzane priorytetowo,

c) Powołanie wewnętrznych struktur odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo – odpowiemy na pytanie, czy jest to konieczne, jeżeli jest, to w jakim zakresie jendocześnie mając na względzie m.in. rozmiar organizacji, względy ekonomiczne oraz stopień zagrożenia,

d) Zarządzanie i obsługa incydentów – czyli na czym to polega, czy powinniśmy robić to sami, kto i co jest nam do tego potrzebny, a także jakie mamy w tym zakresie obowiązki,

e) Wdrożenie dokumentacji dotyczącej cyberbezpieczeństwa systemu informacyjnego, a także odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających lub ograniczających skutki incydentów.

 

Szczegóły:

Nagranie ze spotkania

Osoba kontaktowa:
Anna Nowak
annowak@deloittece.com

Zarejestruj się
Czy ta strona była pomocna?