Webinar: Na drodze do PSD3

Artykuł

Webinar: Na drodze do PSD3

W oczekiwaniu na nowe regulacje usług płatniczych i otwartych finansów (open finance)

Bezpłatne seminarium on-line: 16 czerwca 2023 r., godz. 10:00-11:00

Druga dyrektywa o usługach płatniczych (PSD2) była rewolucyjną regulacją dla sektora usług płatniczych, wprowadzającą m.in. prawne ramy dla otwartej bankowości oraz obowiązek stosowania silnego uwierzytelniania klienta. Według zapowiedzi Komisji Europejskiej jeszcze w II kwartale 2023 r. można oczekiwać publikacji projektu nowych regulacji, które zastąpią dyrektywę PSD2. Dodatkowo, w ramach budowy European Financial Data Space Komisja planuje przyjęcie regulacji, które umożliwią rozwój otwartych finansów (open finance) w UE.

W sierpniu ubiegłego roku zakończyły się konsultacje publiczne, podczas których blisko 200 podmiotów z rynku finansowego zaprezentowało uwagi dotyczące istniejących regulacji i propozycje zmian dyrektywy. PSD2 była regulacją przełomową dla części dostawców usług płatniczych, ale nie wszystkie cele PSD2 udało się zrealizować. Krytycznie o dyrektywie wypowiadają się zarówno banki, jak i fintechy. Przykładowo, niejasności w interpretacji przepisów o odpowiedzialności za nieautoryzowane transakcje płatnicze doprowadziły do głośnych postepowań Prezesa UOKiK przeciwko bankom. Z kolei niebankowi dostawcy krytykują brak skutecznych instrumentów, aby przeciwdziałać wypowiadaniu umów rachunku przez banki. Obszerną opinię w tym temacie przygotował również Europejski Urząd Nadzoru Bankowego, a Komisja Europejska opublikowała wyczerpujące badanie wpływu PSD2 (impact assessment).

W oczekiwaniu na rewizję dyrektywy PSD2 serdecznie zapraszamy na webinar, podczas którego porozmawiamy o tym, czego banki i inni dostawcy usług płatniczych mogą spodziewać się w kontekście nadchodzących zmian.

Porozmawiamy w szczególności o:

  • oczekiwanych zmianach w zakresie silnego uwierzytelniania klienta (SCA), w tym problematyki tokenizacji danych uwierzytelniających, outsourcingu procesu uwierzytelniania i zwolnieniach z obowiązku stosowania SCA
  • zasadach świadczenia usług otwartej bankowości oraz planach realizacji koncepcji otwartych finansów i European Financial Data Space
  • innych ważnych regulacjach, które należy mieć na uwadze jeszcze przed rewizją dyrektywy PSD2 – między innymi o projekcie rozporządzenia ws. instant payments, o cyfrowym euro oraz o wpływie nowych regulacji cyfrowej tożsamości (mObywatel, eIDAS 2.0) na proces obsługi klienta usług płatniczych

Szczegóły

16 czerwca 2023 r.
godz. 10:00-11:00

Kontakt:
Aleksandra Sienkiewicz
asienkiewicz@deloittece.com

Zarejestruj się

Do kogo skierowany jest webinar?

Webinar poprowadzą eksperci zespołu doradztwa regulacyjnego Deloitte Legal, posiadający bogate doświadczenie w doradztwie prawnym dla sektora usług płatniczych dr Michał Mostowik oraz Marta Merta.

Czy ta strona była pomocna?