Webinar: Na drodze do PSD3

Artykuł

Webinar: Na drodze do PSD3

W oczekiwaniu na nowe regulacje usług płatniczych i otwartych finansów (open finance)

Nagranie webinaru z dnia 16 czerwca 2023 r.

Druga dyrektywa o usługach płatniczych (PSD2) była rewolucyjną regulacją dla sektora usług płatniczych, wprowadzającą m.in. prawne ramy dla otwartej bankowości oraz obowiązek stosowania silnego uwierzytelniania klienta. Według zapowiedzi Komisji Europejskiej jeszcze w II kwartale 2023 r. można oczekiwać publikacji projektu nowych regulacji, które zastąpią dyrektywę PSD2. Dodatkowo, w ramach budowy European Financial Data Space Komisja planuje przyjęcie regulacji, które umożliwią rozwój otwartych finansów (open finance) w UE.

W sierpniu ubiegłego roku zakończyły się konsultacje publiczne, podczas których blisko 200 podmiotów z rynku finansowego zaprezentowało uwagi dotyczące istniejących regulacji i propozycje zmian dyrektywy. PSD2 była regulacją przełomową dla części dostawców usług płatniczych, ale nie wszystkie cele PSD2 udało się zrealizować. Krytycznie o dyrektywie wypowiadają się zarówno banki, jak i fintechy. Przykładowo, niejasności w interpretacji przepisów o odpowiedzialności za nieautoryzowane transakcje płatnicze doprowadziły do głośnych postepowań Prezesa UOKiK przeciwko bankom. Z kolei niebankowi dostawcy krytykują brak skutecznych instrumentów, aby przeciwdziałać wypowiadaniu umów rachunku przez banki. Obszerną opinię w tym temacie przygotował również Europejski Urząd Nadzoru Bankowego, a Komisja Europejska opublikowała wyczerpujące badanie wpływu PSD2 (impact assessment).

W oczekiwaniu na rewizję dyrektywy PSD2 serdecznie zapraszamy na webinar, podczas którego porozmawiamy o tym, czego banki i inni dostawcy usług płatniczych mogą spodziewać się w kontekście nadchodzących zmian.

Porozmawiamy w szczególności o:

  • oczekiwanych zmianach w zakresie silnego uwierzytelniania klienta (SCA), w tym problematyki tokenizacji danych uwierzytelniających, outsourcingu procesu uwierzytelniania i zwolnieniach z obowiązku stosowania SCA
  • zasadach świadczenia usług otwartej bankowości oraz planach realizacji koncepcji otwartych finansów i European Financial Data Space
  • innych ważnych regulacjach, które należy mieć na uwadze jeszcze przed rewizją dyrektywy PSD2 – między innymi o projekcie rozporządzenia ws. instant payments, o cyfrowym euro oraz o wpływie nowych regulacji cyfrowej tożsamości (mObywatel, eIDAS 2.0) na proces obsługi klienta usług płatniczych

Szczegóły

Nagranie webinaru dnia 16 czerwca 2023 r.

Kontakt:
Aleksandra Sienkiewicz
asienkiewicz@deloittece.com

Obejrzyj nagranie

Do kogo skierowany jest webinar?

Webinar poprowadzą eksperci zespołu doradztwa regulacyjnego Deloitte Legal, posiadający bogate doświadczenie w doradztwie prawnym dla sektora usług płatniczych dr Michał Mostowik oraz Marta Merta.

Gość webinaru:

Bartłomiej Nocoń

Dyrektor, Związek Banków Polskich w Warszawie
Członek Zarządu Europejskiej Rady ds. Płatności (EPC) w Brukseli

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze i polityczne, specjalność handel zagraniczny oraz stypendysta The Swedish School of Economics and Business Administration w Helsinkach. Od ponad 20 lat związany z obszarem bankowości cyfrowej oraz zarządzaniem finansami w kanałach elektronicznych. W latach 2007-2018 w Banku Pekao S.A. pełnił funkcję dyrektora zarządzającego i był odpowiedzialny za realizację strategii omnikanałowej obsługi klientów detalicznych oraz małych i średnich firm. W latach 2010-2018 był członkiem i wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Contact Center – Centrum Bankowości Bezpośredniej Sp. z o.o w Krakowie. Przed dołączeniem do Grupy Pekao S.A., w latach 2003-2007 na stanowisku dyrektora operacyjnego w obszarze e-bankowości w Banku BPH S.A.

W 2020 r. Bartłomiej Nocoń dołączył do Związku Banków Polskich jako dyrektor Zespołu Systemów Płatniczych i Bankowości Elektronicznej. Od stycznia 2021r. Bartłomiej Nocoń zasiada w Zarządzie Europejskiej Rady ds. Płatności (EPC) z siedzibą w Brukseli.

Ekspert w dziedzinie zastosowania nowoczesnych technologii w finansach oraz zarządzaniu projektami bankowości cyfrowej. Jest pomysłodawcą i współautorem szeregu innowacji bankowych, które w istotny sposób wpłynęły na dynamiczny rozwój systemu płatniczego oraz bankowości elektronicznej i mobilnej w Polsce w okresie ostatnich kilkunastu lat.

Bartłomiej Nocoń pełni również funkcje członka Zarządów i Prezydiów: Rady Bankowości Elektronicznej, Rady Wydawców Kart Bankowych, Komitetu Agentów Rozliczeniowych, Forum Technologii Bankowych, Polskiego Komitetu Użytkowników SWIFT, SEPA Polska, Rady ds. Usług Płatniczych oraz Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Czy ta strona była pomocna?