Nowe obowiązki regulacyjne w zakresie zarządzania spreadu kredytowego (CSRBB) oraz raportowania ryzyka stopy procentowej (IRR

Artykuł

Webinar: Nowe obowiązki regulacyjne w zakresie zarządzania ryzykiem spreadu kredytowego (CSRBB) oraz raportowania ryzyka stopy procentowej (IRRBB)

Nagranie webinaru z dnia 21 listopada 2023 r.

Od pierwszego stycznia 2024 roku wchodzą w życie nowe wytyczne EBA dotyczące zarządzania ryzykiem spreadu kredytowego (CSRBB). Przed sektorem bankowym stoi duże wyzwanie, aby spełnić wszystkie wymogi regulacyjne, jest to zadanie szczególnie trudne ze względu na brak jednej wypracowanej praktyki rynkowej oraz brak praktycznych informacji przekazanych przez EBA.

W trakcie naszego webinaru postaramy się omówić zakres wymogów regulacyjnych i zdefiniować czym jest ryzyko spready kredytowego i jak je liczyć. Przybliżmy również najczęściej obserwowane w sektorze praktyki rynkowe dotyczącego tego zagadnienia w sektorze.

Dodatkowo w trakcie webinarium omówimy wymogi dotyczące raportowania regulacyjnego ryzyka stopy procentowej (IRRBB). Zgodnie z najnowszymi standardami technicznymi EBA banki będą zobligowane do przedstawienia szczegółowych danych w różnych przekrojach dotyczących swoich ekspozycji na ryzyko stopy procentowej.

Przybliżmy Państwu powyższe wymogi oraz proces raportowania oczekiwany przez EBA.

Szczegóły

Nagranie webinaru z dnia 21 listopada 2023 r.

Obejrzyj nagranie

O czym porozmawiamy?

  • Czym jest ryzyko spreadu kredytowego (CSRBB)?
  • W jaki sposób wyznaczyć rynkowy spread kredytowy i rynkowy spread płynności
  • Jakie instrumenty są wrażliwe na ryzyko spreadu kredytowego?
  • Jakie obowiązki EBA nakłada na banki w zakresie ryzyka spreadu kredytowego?
  • Jakie nowe obowiązki raportowania ryzyka stopy procentowej (IRRBB) wprowadza EBA
  • Od kiedy zaczną obowiązywać i kogo dotyczą nowe obowiązki?
  • Jakich informacji oczekuje EBA od banków?
  • Jak będzie wyglądał proces raportowania miar IRRBB do regulatora.

Do kogo kierujemy webinar?

Webinar kierujemy przede wszystkim do osób z sektora bankowego, kadry zarządzającej nadzorującej piony ryzyka, regulacji i finansów. Zapraszamy wszystkich praktyków i teoretyków zajmujących się zarządzaniem rykiem oraz przygotowaniem raportów regulacyjnych.

Czy ta strona była pomocna?