Odpowiedzi na wybrane pytania po webcaście

Artykuł

Webcast: JPK_V7M i JPK_V7K od 1 lipca - jak dostosować systemy finansowo-księgowe na dwa miesiące przed obowiązywaniem nowych wymogów raportowania?

Odpowiedzi na wybrane pytania po webcaście

W większości przedsiębiorstw trwają obecnie przygotowania do nowego raportowania JPK_V7M. Wymagają one współpracy i zaangażowania ze strony różnych działów wewnątrz firmy - począwszy od finansów księgowości, poprzez dział zakupów, sprzedaży, na dziale IT skończywszy. Ze względu na specyfikę zmian, przy wielu procesach kluczowa jest także sprawna koordynacja prac z zewnętrznymi dostawcami oprogramowania, co w niektórych przypadkach może być utrudnione w dobie koronawirusa SARS-CoV-2.

Na skutek wejścia w życie tzw. tarczy antykryzysowej, obowiązek wysyłki nowego JPK został przesunięty i ujednolicony dla wszystkich czynnych podatników VAT. Tym samym od 1 lipca 2020 małe, średnie i duże przedsiębiorstwa będą zobowiązane do wysyłki elektronicznego pliku JPK_V7M lub JPK_V7K, łączącego elementy deklaracji VAT oraz ewidencji VAT.

Podczas webcastu Nowe struktury JPK_V7M i JPK_V7K od 1 lipca. Jak dostosować systemy finansowo-księgowe na dwa miesiące przed obowiązywaniem nowych wymogów raportowania?, eksperci Deloitte przedstawili najnowsze doświadczenia z realizacji projektów związanych z wdrożeniem raportowania V7M i zaprezentowali możliwe rozwiązania, pozwalające na efektywne spełnienie nowego obowiązku raportowania zarówno w modelu licencyjnym jak i w modelu usługowym.

Poniżej zebraliśmy odpowiedzi na wybrane pytania zadane przez uczestników webcastu, które będziemy uzupełniać w najbliższych dniach:

Zobacz nagranie

Nagranie spotkania (11 maja 2020 r.)

Osoba kontaktowa:
Katarzyna Bartoszkiewicz
kbartoszkiewicz@deloittece.com

Zarejestruj się

Na ten moment nie ma niestety żadnych rzetelnych informacji/sygnałów świadczących o tym, że ministerstwo planuje przesunięcie tego terminu dla podmiotów klasyfikujących się jako małe i średnie przedsiębiorstwa. Postulat opóźnienia wejścia w życie nowych obowiązków raportowania w zakresie VAT i zróżnicowania tego terminu dla dużych i odpowiednio: małych i średnich przedsiębiorstw (jak to miało miejsce przy wprowadzaniu wcześniejszych obowiązków, przy wprowadzaniu JPK_VAT i struktur JPK „na żądanie”) był wielokrotnie podnoszony przez różne organizacje (m.in. w trakcie konsultowania projektu ostatniej wersji tarczy antykryzysowej). Niestety nie został on jednak uwzględniony przez ustawodawcę.

Z analogicznym wnioskiem do wicepremier Jadwigi Emilewicz zwróciło się ostatnio Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, wskazując m.in. dodatkowe koszty nowego obowiązku (będące znaczącym obciążeniem finansowym w okresie zamrożenia gospodarki), czy chociażby dużym obciążeniem księgowych pracą przy pomaganiu w składaniu wniosków o pomoc i wypełnianiu odroczonych obowiązków. Resort na razie nie zdecydował się jednak na uwzględnienie tych postulatów.

O ewentualnych zmianach w tym zakresie będziemy Państwa na bieżąco informować.

Obecna wersja struktury nie została oficjalnie oznaczona jako ostateczna, przez co ustawodawca zostawił sobie „furtkę” do wprowadzania ewentualnych zmian o charakterze technicznym.
Dlatego nie możemy wykluczyć, że kolejne zmiany będą jeszcze wprowadzane (ostatnia, w formie ‘aktualizacji” została opublikowana 8 maja br., zob. tez odp. na pyt. 3). Niestety, jak wskazują bowiem doświadczenia z implementacji wcześniejszych zmian w zakresie JPK, ostatnie poprawki do schem w przysłowiowej ostatniej chwili, np. jak to miało miejsce w przypadku JPK_FA(3).

Niemniej, w naszej ocenie nie należy się spodziewać istotnych zmian w tym zakresie. W szczególności, biorąc pod uwagę, że przepisy dotyczące nowej ewidencji VAT zostały już uchwalone, nie powinno być żadnych zmian merytorycznych, jak np. dodatnie dodatkowych kodów grup towarowych itp. czy dodatkowych pól.

Ostatnie zmiany do nowej struktury .xsd dla JPK_V7M oraz JPK_V7K zostały wprowadzone 8 maja 2020 r. Zmiany wprowadzone zostały za pomocą aktualizacji opublikowanej na ePUAP. Zgodnie z wyjaśnieniami MF, Aktualizacja ma na celu ułatwienie implementacji nowej struktury JPK_VAT z deklaracją oraz jest związana z aktualizacją schem referencyjnych i daty okresu ich obowiązywania. Są to więc istotne zmiany pod kątem przygotowywania i wdrażania systemów i narzędzi do generowania plików, nie zostały jednak wprowadzone żadne zmiany typowo merytoryczne w zakresie najistotniejszego novum w pliku JPK, czyli takich informacji, jak kody grup towarowych, oznaczeń procedur czy typów dokumentów.

Poniżej lista wprowadzonych zmian:

  • zaimplementowano element Naglowek (wraz z elementami KodFormularzaDekl i WariantFormularzaDekl - dla Deklaracji VAT-7 oraz KodFormularzaDekl, WariantFormularzaDekl, Kwartal - dla Deklaracji VAT-7K) bezpośrednio w węźle Deklaracja,
  • dodano nieobowiązkowy element Ewidencja,
  • zaktualizowano definicje dotyczące okresów - TDataCzas>=01.07.2020,
  • zaktualizowano schemę StrukturyDanych - zaimportowano najnowszą wersję StrukturyDanych_v6-0,
  • zmianie uległy typy kodów krajów: TKodKrajuISO - zastąpiony został TKodKrajuEL oraz aktualizacji uległa lokalna definicja typu TKodKraju,
  • zmianie uległa definicja typu dla elementu Rok,
  • zaktualizowano namespace a także wersję schemy w obu elementach Naglowek.

O powyższych zmianach wprowadzonych do struktury JPK_V7M w wersji z 08.05.2020 MF poinformowało na stronie: link.

Razem z nową formą raportowania w formie plików JPK_V7M i JPK_V7K wprowadzona została również nowa sankcja w wysokości 500 za błędy zidentyfikowane w plikach złożonych przez podatników. Niemniej, nie każdy błąd będzie karany sankcją. 

Zgodnie z aktualną wersją przepisów, jeśli naczelnik urzędu skarbowego zidentyfikuje w przesłanej ewidencji błędy które będą uniemożliwiać przeprowadzenie weryfikacji zaraportowanych transakcji, wezwie on podatnika do skorygowania tych błędów. Jeśli w trakcie 14 dni od doręczenia wezwania podatnik nie złoży wyjaśnień, w których wykaże, że ewidencja nie zawiera błędów lub nie skoryguje wskazanych błędów, to grozić mu będzie kara w wysokości 500 PLN za każdy z takich nieskorygowanych/niewyjaśnionych błędów.

Obecna wersja struktury nie została oficjalnie oznaczona jako ostateczna, przez co ustawodawca zostawił sobie „furtkę” do wprowadzania ewentualnych zmian o charakterze technicznym.
Dlatego nie możemy wykluczyć, że kolejne zmiany będą jeszcze wprowadzane (ostatnia, w formie ‘aktualizacji” została opublikowana 8 maja br., zob. tez odp. na pyt. 3). Niestety, jak wskazują bowiem doświadczenia z implementacji wcześniejszych zmian w zakresie JPK, ostatnie poprawki do schem w przysłowiowej ostatniej chwili, np. jak to miało miejsce w przypadku JPK_FA(3).

Niemniej, w naszej ocenie nie należy się spodziewać istotnych zmian w tym zakresie. W szczególności, biorąc pod uwagę, że przepisy dotyczące nowej ewidencji VAT zostały już uchwalone, nie powinno być żadnych zmian merytorycznych, jak np. dodatnie dodatkowych kodów grup towarowych itp. czy dodatkowych pól.

Czy ta strona była pomocna?