Webinar: Nowe warunki prowadzenia reklamy wyrobów medycznych

Artykuł

Webinar: Nowe warunki prowadzenia reklamy wyrobów medycznych

Cykl webinarów: Holistycznie o zdrowiu

Nagranie spotkania (24 października 2022 r.)

Rozpoczynamy cykl webinarów Holistycznie o zdrowiu, w których będziemy omawiali najbardziej aktualne trendy i zjawiska w branży Life Science oraz Health Care. Zamysłem przedsięwzięcia jest spojrzenie na bieżące zagadnienia wielowymiarowo, z perspektywy prawnej, podatkowej, wymogów transformacji cyfrowej, czy zarządzania ryzykiem.

Tematem pierwszego spotkania są nowe zasady prowadzenia reklamy wyrobów medycznych, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku. Rozbudowane regulacje ustawy o wyrobach medycznych wymuszają szereg zmian w sposobie ich marketingu. Na webinarze opowiemy w jaki sposób nowe realia bezpiecznie wykorzystać biznesowo.

Podczas dyskusji planujemy poruszyć następujące zagadnienia:

Z perspektywy prawnej:

 • Sens nowych zakazów i ograniczeń
 • Najbardziej kontrowersyjne regulacje
 • Podobieństwa i różnice z zasadami reklamy produktów leczniczych
 • Rozumienie przepisów przejściowych
 • Wpływ dyrektywy Omnibus na reklamę wyrobów medycznych

Z perspektywy marketingu digitalowego:

 • Marketing kierowany do lekarzy i farmaceutów
  • Sposoby dotarcia z przekazem marketingowym do lekarzy
  • Rosnąca rola kanału digitalowego. Sposoby identyfikacji lekarzy, którzy preferują kanał cyfrowy w celu ograniczenia kosztów wizyty przedstawiciela
  • Rosnąca rola telemedycyny – zwiększające się zasięgi pojedynczego lekarza
 • Rosnąca rola e-commerce - UX i reklama w przestrzeni digitalowej (media społecznościowe, reklamy YouTube)

Z perspektywy podatkowej:

 • Dozwolone i zakazane praktyki w zakresie reklamy oraz ich wpływ na rozliczenia podatkowe
 • Rozliczenia akcji promocyjnych z agencjami marketingowymi

Webinar skierowany jest w szczególności do:

 • Pracowników działu marketingu
 • Pracowników działów legal/tax/regulatory

Szczegóły

Nagranie spotkania (24 października 2022 r.)

Kontakt:

Magdalena Kierzkowska
mkierzkowska@deloittece.com

Obejrzyj nagranie
Czy ta strona była pomocna?