Panel dyskusyjny: „Nowoczesne technologie cyfrowe w ochronie zdrowia z perspektywy lekarza”

Artykuł

Panel dyskusyjny: „Nowoczesne technologie cyfrowe w ochronie zdrowia z perspektywy lekarza”

Nagranie spotkania (21 października 2022 r.)

Podczas pierwszego spotkania z serii, dotyczącego technologii mobilnych w ochronie zdrowia psychicznego w Polsce, rozmawialiśmy przede wszystkim o rozwiązaniach cyfrowych nakierowanych na zdrowie psychiczne i well-being z perspektywy pacjenta.

W trakcie drugiego spotkania zastanowiliśmy się nad tym, jak na przestrzeni ostatnich lat zmienił się stosunek personelu medycznego do cyfryzacji opieki medycznej. Porozmawialiśmy również o tym:

  • Czy przyjmą się nowe modele biznesowe, na przykład:

- wprowadzające cyfryzację do farmakoterapii,

- „wyprowadzające” pacjenta ze szpitala do domu (monitoring/opieka zdalna),

- budujące relacje (edukacyjno-szkoleniowe) bezpośrednio między firmą farmaceutyczną a lekarzem,

- monitorujące aktywność personelu medycznego, pacjenta i sprzętu na terenie szpitala w celu uzyskania usprawnień i poprawy efektów leczenia,

- inne korzystające z AI/ML, VR/AR i technologii mobilnej.

  • Czy można polegać na sztucznej inteligencji tak jak na lekarzu? Jakie ona stwarza szanse i ryzyka?
  • Czy i na jakich zasadach informacje z aplikacji mobilnych, zdrowotnych bądź well-beingowych, lekarze powinni brać pod uwagę?
  • Które obszary w opiece nad pacjentem są szczególnie perspektywiczne lub pilne w zakresie cyfryzacji, i które udogodniłyby pracę personelu medycznego oraz udoskonaliłyby efekty leczenia?
  • Czy rozszerzenie podejścia do ESG o aspekt Health Equity mógłby stać się katalizatorem rozwoju branż i jaka w tym mogłaby być rola rozwiązań cyfrowych i lekarzy?

Szczegóły

Nagranie spotkania
(21 października 2022 r.)

Osoba kontaktowa:
Angelica Bednarek
abednarek@deloittece.com

Zarejestruj się, aby obejrzeć nagranie spotkaniaCzy ta strona była pomocna?