Webinar: Od nisko-kosztowych usług do partnera rozwiązań przyszłości

Artykuł

Webinar: Od nisko-kosztowych usług do partnera rozwiązań przyszłości

Jak w obecnej sytuacji centra usług wspólnych mogą budować swoją przewagę?

Nagranie spotkania (23 listopada 2022 r.)

Czego dowiesz się podczas webinaru?

Zarządzający SSC/GBS, którzy dopiero co skutecznie przetrwali kryzys spowodowany wirusem Covid-19, dziś mierzą się z ryzykiem geopolitycznym i ekonomicznym.

  • W jakim kierunku zmierzają nowoczesne centra usług wspólnych?
  • Jak zmierzyć dojrzałość swojej organizacji GBS/SSC?
  • Co można zrobić, by uodpornić organizację na potencjalne turbulencje?
  • Jak nawigować w skomplikowanych zależnościach pomiędzy pozycją lokalną a postrzeganiem przez centralę firmy?

Modele funkcjonowania centów usług wspólnych wciąż ewoluują. Presje wewnątrz i na zewnątrz organizacji zmuszają liderów SSC/GBS do bliższego przyjrzenia się nowym formom pracy, efektywności obsługiwanych procesów czy strategii talentów.

Z badań Deloitte wynika, że automatyzacja, efektywne raportowanie i ciągła praca nad doskonaleniem procesów to najczęściej wybierane narzędzia poprawy efektywności centrów usług wspólnych. Ale czy to wystarczy? Po jakie inne narzędzia mogą sięgać liderzy, by budować wzrost i przewagę konkurencyjną?

Szczegóły

Nagranie spotkania
(23 listopada 2022 r.)

Kontakt:
Małgorzata Reif
mreif@deloittece.com

Zarejestruj się

Źródło: Deloitte, 2021 Global Shared Services and Outsourcing Survey Report

 

Kluczem organizacji są jej ludzie. Jak w tych trudnych czasach liderzy SSC/GBS mogą zadbać o pracowników?

Istotnym problemem centrów usług wspólnych jest retencja pracowników oraz ich rozwój. W naszych badaniach widzimy, że rozwój liderów i budowa silnej kultury organizacyjnej niezmiennie od kilku lat są postrzegane jako najważniejszy czynnik adresujący retencję.

Źródło: Deloitte, 2021 Global Shared Services and Outsourcing Survey Report


Do kogo skierowany jest webinar?

Seminarium kierujemy do liderów centrów usług wspólnych.

Czy ta strona była pomocna?