Otwarte szkolenie on-line: Taksonomia – wymogi dla sprawozdań za rok 2022

Artykuł

Otwarte szkolenie on-line: Taksonomia – wymogi dla sprawozdań za rok 2022

Szkolenie on-line: 20 października 2022 r., godz. 10:00-14:30

Celem szkolenia jest podsumowanie niezbędnych ujawnień wymaganych za rok 2022 r., omówienie wskaźników KPI podlegających obowiązkowemu raportowaniu, kroków jakie może podjąć organizacja do ich wypracowania, a także wyzwań związanych z przygotowaniem organizacji do nowych obowiązków oraz kolejnych wymogów w przyszłości.

Od 2021 r. spółki podlegające pod obowiązek raportowania danych z zakresu zrównoważonego rozwoju mają obowiązek raportowania również informacji w zakresie unijnej taksonomii dla działań, które znacząco przyczyniają się do łagodzenia i adaptacji do zmian klimatu. Uproszczone ujawnienia za 2021 r., dotyczące wyłącznie dwóch celów środowiskowych taksonomii UE, stanowiły pierwszy krok w przygotowaniach do raportowania pełnego zakresu informacji za rok 2022.

Szczegóły

20 października 2022 r.
godz. 10:00-14:30

Koszt uczestnictwa
1499 PLN (+ 23% VAT)

Zarejestruj się
Agenda szkolenia

10:00 – 10:15 Wprowadzenie

 • Europejski Zielony Ład jako strategia wspierająca systemowe przejście na gospodarkę zgodną z założeniami zrównoważonego rozwoju
 • Podstawy prawne regulujące wymogi w zakresie ujawnień

10:15 – 10:45 Czym jest Taksonomia UE?

 • Taksonomia UE pierwszy system klasyfikacji zrównoważonej działalności gospodarczej
 • Branże i aktywności kwalifikujące się jako zrównoważone środowiskowo wraz z przykładami rodzajów inwestycji oraz działań operacyjnych (nakładów i wydatków) związanych z działalnością gospodarczą kwalifikującą się jako zrównoważona środowiskowo

10:45 – 11:00 Podsumowanie analizy ujawnień taksonomicznych polskich przedsiębiorstw niefinansowych za rok 2021

11:00 – 12:35 Omówienie wymogów ujawnień za rok 2022 oraz procesu oceny zgodności

 • Kryteria techniczne dla przykładowych aktywności
 • Ocena fizycznych ryzyk klimatycznych w klimatycznych zgodnie z wymogami taksonomii UE – omówienie przykładowych istotnych ryzyk fizycznych oraz ich mitygantów
 • Due dilligence w kontekście zapewnienia minimalnych gwarancji społecznych oraz wymaganych działań dot. procedur należytej staranności

12:35 – 12:45 Sekcja Q&A

12:45 – 13:00 Przerwa

13:00 – 14:00 Wytyczne dotyczące obliczeń KPI obrotu, nakładów inwestycyjnych (CapEx) oraz wydatków operacyjnych (OpEx) dotyczących zrównoważonych działalności

 • Metodologia kalkulacji wskaźników wyników: KPIs dot. Obrotu, CapEx i OpEx zgodnie z rozporządzeniem delegowanym dot. Artykułu 8 z dnia 6 lipca 2021
 • Uwagi praktyczne dotyczące kalkulacji mianowników wskaźników Obrotu, CapEx i OpEx
 • Możliwości uzgodnienia danych z kalkulacji mianowników do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
 • Najczęściej zadawane pytania w odniesieniu do mianowników (FAQs) na podstawie dokumentów opublikowanych przez Komisję Europejską
 • Omówienie formatu ujawnienia wymaganego przez regulatora

14:00 – 14:10 Wyzwania związane z przygotowaniem organizacji do nowych obowiązków oraz dalsze wymogi wynikające z taksonomii w przyszłości

14:10 – 14:30 Proces rozwoju taksonomii - rola unijnej Platformy ds. Zrównoważonego Finansowania, dalszy rozwój i kierunek prac w nadchodzących miesiącach i latach

Szkolenie również prowadzić będzie nasz gość specjalny:
Zofia Wetmańska, Senior Taxonomy Analyst Climate Bonds Initiative

Do kogo kierowane jest szkolenie?
 • spółek podlegających pod obowiązek ujawnień danych niefinansowych zgodnie z NFRD
 •  członków zarządów
 • dyrektorów finansowych
 • departamentów sprawozdawczości, kontrolingu
 • przedstawicieli działów zakupów
 • osób odpowiedzialnych za kwestie związane z zarządzaniem CSR / ESG, raportowaniem zagadnień ESG w firmach
 • wszystkich chcących lepiej zrozumieć implikacje wynikające z wdrożenia wymogów ujawnień w zakresie taksonomii
Materiały

Uczestnicy otrzymają prezentację ze szkolenia oraz imienny certyfikat, potwierdzający uczestnictwo w wydarzeniu.

Informacje organizacyjne

Organizator rezerwuje sobie prawo do odwołania szkolenia, jak również selekcji zgłoszeń, w szczególności odrzucania zgłoszeń kierowanych przez jednostki prowadzące działalność konkurencyjną wobec organizatora oraz do odrzucenia zgłoszeń na podstawie Ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Ostateczne potwierdzenie udziału zostanie wysłane najpóźniej w terminie 2 dni przed datą spotkania (z wyłączeniem przypadku, kiedy zgłoszenie zostanie złożone później, np. dzień przed szkoleniem). W przypadku braku otrzymania na Państwa adres e-mail potwierdzenia udziału prosimy o kontakt pod adresem: jstarosielec@deloittece.com

Uczestnik szkolenia on-line powinien posiadać dostęp do komputera oraz Internet o minimalnej prędkości 1 Mbps.

W przypadku dużej liczby pytań od uczestników możliwe jest wydłużenie sesji Q&A o maksymalnie 15 minut. W takim przypadku szkolenie zakończy się najpóźniej o godzinie 14:45.

Regulamin szkoleń internetowych Deloitte dostępny pod adresem www: https://akce.deloitte.cz/files/220721_REGULAMIN.pdf

Organizatorem szkolenia jest spółka Deloitte Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000761948, posiadająca NIP 525-27-43-619, REGON 369711637.

Document

Otwarte szkolenie on-line: Taksonomia – wymogi dla sprawozdań
za rok 2022

20 października 2022 r., godz. 10:00-14:30

Zarejestruj się
Czy ta strona była pomocna?