pandemia

Artykuł

Webinar: Wpływ COVID-19 na inwestorów działających w ramach Polskiej Strefy Inwestycji i SSE

Pandemia a ryzyko utraty Zezwolenia SSE/decyzji o wsparciu

Nagranie spotkania (8 kwietnia 2020)

Niepewność gospodarcza związana z pandemią COVID-19 na świecie i w Polsce nasila się i dotyczy wielu branż i sektorów. Planowanie ciągłości biznesu i zarządzanie kryzysowe stało się koniecznością dla większości firm. Przedsiębiorcy prowadzący inwestycje w ramach Specjalnych Stref Ekonomicznych lub tzw. Polskiej Strefie Inwestycji muszą zmierzyć się z dodatkowymi ryzykami wynikającymi ze specyfiki tych instrumentów wsparcia.

Zapraszamy na webinar, podczas którego omówimy aktualną sytuację z perspektywy wyzwań i ryzyk z jakimi muszą się zmierzyć inwestorzy „strefowi” (m.in. konieczność dotrzymania podjętych zobowiązań w zakresie zatrudnienia) i postaramy się wskazać możliwe działania, by pomóc przeprowadzić Państwa biznes przez ten trudny czas. W trakcie spotkania odniesiemy się również do rządowego planu wsparcia dla przedsiębiorców w ramach „Tarczy antykryzysowej”.


Agenda:

  • „tarcza antykryzysowa” i inne formy wsparcia, a korzystanie z ulgi podatkowej w Specjalnej Strefie Ekonomicznej / Polskiej Strefie Inwestycji
  • restrykcyjne przepisy dot. skutków cofnięcia Zezwolenia (w ramach SSE) lub uchylenia decyzji o wsparciu (w ramach Polskiej Strefy Inwestycji), z uwzględnieniem niedawnych objaśnień podatkowych Ministerstwa Finansów
  • konieczność spełnienia warunku zatrudnienia w dobie kryzysu wywołanego przez koronawirusa SARS-CoV-2
  • ryzyko cofnięcia Zezwolenia SSE/uchylenia decyzji o wsparciu - określenie możliwych rodzajów naruszeń w dobie COVID-19
  • ryzyko strat w działalności strefowej – co można zrobić?
  • inne działania istotne w czasie kryzysu


Do kogo skierowany jest webinar?

Webinar skierowany jest głównie do prezesów, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, a także szefów i pracowników działów finansowo-księgowych i podatkowych oraz działów rozwoju, innowacji i inwestycji w spółkach prowadzących działalność w ramach SSE/PSI.

Zobacz nagranie:

Nagranie spotkania (08 kwietnia 2020)

Osoba kontaktowa:
Marcin Kozik
mkozik@deloittece.com

Zarejestruj się

Dowiedz się więcej o COVID-19 na naszej globalnej stronie Combating COVID-19 with resilence oraz lokalnej Odporność biznesu w dobie COVID-19

Cykl webcastów: Tarcza antykryzysowa


Tarcza antykryzysowa - Rządowe drogowskazy dla przedsiębiorców w obliczu pandemii

> Odsłuchaj nagranie

Tarcza antykryzysowa - Wpływ COVID-19 na inwestorów działających w ramach Polskiej Strefy Inwestycji i SSE

> Odsłuchaj nagranie

Tarcza antykryzysowa - Nowe możliwości finansowego wsparcia dla pracodawców w walce z COVID-19

> Odsłuchaj nagranie

Czy ta strona była pomocna?