Pillar 2 - pytania i odpowiedzi po webinarze

Artykuł

Pillar 2 - pytania i odpowiedzi po webinarze

Globalny podatek minimalny - wątpliwości podatników

Pillar 2, 25 czerwca 2024 r.

W trakcie webinaru „Pillar 2 – polskie przepisy o globalnym podatku minimalnym“ uczestnicy zadali wiele pytań. Przekazujemy odpowiedzi ekspertów na najczęściej pojawiające się zagadnienia.

#15 2x card box

Document


Webinar: Pillar 2 – polskie przepisy o globalnym podatku minimalnym

Omawiamy kluczowe założenia projektu ustawy o opodatkowaniu wyrównawczym jednostek składowych grup międzynarodowych i krajowych

Przejdź do strony z nagraniem


Pillar 2
Globalny podatek minimalny

Najważniejsze informacje w obszarze globalnego podatku minimalnego (Pillar 2), zasad jego kalkulacji oraz aktualności dotyczące statusu implementacji regulacji w Polsce.

Dowiedz się więcej o Pillar 2

Podatki wyrównawcze staną się elementem polskiego systemu prawa podatkowego, a zatem konieczne będzie gromadzenie i przetwarzanie stosownych danych na potrzeby prowadzenia właściwej ewidencji. Nawet jeżeli podatku nie będziecie Państwo musieli płacić, konieczne będzie udowodnienie tego właściwie udokumentowanymi kalkulacjami.

Można wręcz powiedzieć, że muszą Państwo korzystać z danych ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Powinny one być (zasadniczo) podstawą wszystkich wyliczeń, włącznie z podatkiem odroczonym.

Kryterium jest obecność tylko w Polsce (krajowa grupa) albo w przynajmniej dwóch jurysdykcjach (międzynarodowa grupa).

Regulacje Pillar 2 są w stanie objąć swoim zastosowaniem wszystkie jurysdykcje na świecie, w tym Indie. Jeżeli kraj ten nie wdroży Pillar 2, to obowiązki w tym zakresie spoczywać będą na jednostkach zależnych w związku z mechanizmem UTPR.

Co do zasady nie, najważniejsze koncepty zostały zaprojektowane zgodnie z brzmieniem Dyrektywy UE. Warto zaznaczyć jednak, iż polski projekt przepisów wciąż nie został ostatecznie zaakceptowany – będziemy Państwa informować na bieżąco o dalszych postępach w procesie legislacyjnym i finalnym brzmieniu przepisów.

W takiej sytuacji powinna to być polska spółka. Status jednostki dominującej najwyższego szczebla (ang. Ultimate Parent Entity – UPE) wymaga, aby konsolidować się metodą pełną (ang. line by line).

Na ten moment nie jest to jasne. Przepisy mówią o zeznaniu o wysokości należnego podatku, co sugeruje jednak, że „zerówek” nie trzeba będzie składać.

To zależy, czy zdecydujecie Państwo – za zgodą Grupy – że chcecie fakultatywnie korzystać z przepisów Pillar 2 w Polsce za 2024 r. Jeżeli taka decyzja nie zostanie podjęta, to ewentualny podatek wyrównawczy za polską jurysdykcję będzie do zapłaty w UK.

Czy ta strona była pomocna?