analiza transakcji finansowych a ceny transferowe

Artykuł

Webinar: Planowanie i analiza transakcji finansowych a ceny transferowe

Jak uwzględnić modyfikację wytycznych OECD?

Nagranie spotkania (10 marca 2021 r.)

Transakcje finansowe to temat stosunkowo rzadko poruszany na szkoleniach z zakresu cen transferowych. Jest niszowy, ale też trudny dla wielu specjalistów. Podczas webinaru omówimy podstawowe zasady, jakimi należy kierować się analizując takie transakcje i przedstawimy jak uwzględnić w ich planowaniu i analizie niedawną modyfikację Wytycznych OECD w zakresie cen transferowych.

W trakcie webinaru porozmawiamy m.in. o:

 • metodach, jakie stosujemy analizując transakcje finansowe,
 • czynnikach porównywalności transakcji finansowych:
  - rating kredytowy i wpływ „passive association”,
  - waluta,
  - okres finansowania,
  - zabezpieczenia,
  - inne.
 • źródłach danych,
 • różnicach pomiędzy finansowaniem krótko- i długookresowym,
 • różnicach pomiędzy stopą stałą i zmienną finansowania,
 • różnicach pomiędzy „passive association” i aktywnym udzieleniem poręczenia,
 • czy poręczenie może być „nieodpłatne”?
 • specyfice cash poolingu

Szczegóły

Nagranie spotkania (10 marca 2021 r.)

Osoba kontaktowa:
Katarzyna Hulimka
khulimka@deloittece.com

Obejrzyj nagranie

Do kogo skierowany jest Webinar?

Webinar jest kierowany głównie do członków zarządu, dyrektorów finansowych, pracowników działów księgowych oraz innych osób odpowiedzialnych za ceny transferowe i rozliczenia podatkowe w Państwa firmie.

Zapraszamy również do odsłuchania ostatnich webinarów dotyczących cen transferowych::

Koniec roku 2020 w cenach transferowych
Jak przygotować benchmark w czasach kryzysu i rozliczyć pomoc publiczną?

Obejrzyj nagranie

COVID-19 i Wytyczne OECD w zakresie cen transferowych?

Obejrzyj nagranie

Czy ta strona była pomocna?