Podatek minimalny CIT w praktyce

Artykuł

Webinar: Podatek minimalny CIT w praktyce

Praktyczne aspekty nowego mechanizmu opodatkowania CIT wprowadzonego przez Polski Ład

Seminarium on-line: 26 maja 2022 r., godz. 11:00 - 12:00

W ramach „Polskiego Ładu” ustawodawca zrezygnował z przepisów limitujących wysokość kosztów świadczeń niematerialnych. W miejsce art. 15e ustawy o CIT wprowadzono nowy mechanizm opodatkowania, jakim jest minimalny podatek dochodowy (art. 24ca ustawy o CIT). Zapraszamy na bezpłatny webinar, podczas którego omówimy praktyczne aspekty minimalnego CIT.

Aktualizacja (4 kwietnia):

W ostatnich dniach Ministerstwo Finansów poinformowało (zarówno w przekazach medialnych, jak i w trakcie konsultacji) o toczących się pracach nad zmianami w przepisach dot. podatku dochodowego od osób prawnych. Szczegóły nie zostały jeszcze ujawnione (w najbliższych tygodniach projekt ustawy powinien zostać upubliczniony), jednak zmiany mogą w istotny sposób wpłynąć również na „minimalny CIT”.

Będziemy na bieżąco monitorować sytuację i w razie potrzeby odpowiednio zmodyfikujemy agendę naszego spotkania.

W założeniu ustawodawcy nowy instrument ma służyć ograniczeniu luki budżetowej w podatku CIT wynikającej z transferowania zysków za granicę. W praktyce pierwsze doświadczenia pokazują jednak, że minimalny CIT może dotknąć szerszą grupę podatników i doprowadzić do istotnego wzrostu obciążeń z tytułu podatku CIT.

Na minimalny CIT uwagę zwrócić powinny więc nie tylko podmioty, które działają w ramach grupy kapitałowej, ale także podmioty operujące na niskich marżach (hurtownie, dystrybutorzy itp.) oraz podmioty korzystające ze zwolnienia z CIT na podstawie zezwolenia na działalność w Specjalnej Strefie Ekonomicznej lub decyzji o wsparciu (w ramach Polskiej Strefy Inwestycji).

Zapraszamy na bezpłatny webinar, podczas którego przybliżymy Państwu praktyczne aspekty wynikające z wykreślenia z przepisów art. 15e ustawy o CIT oraz wprowadzenia minimalnego podatku CIT. Wskażemy również na pierwsze doświadczenia w tym zakresie i przedstawimy kluczowe wątpliwości wynikające z nowych przepisów.
 

Agenda

  • Usunięcie art. 15e ustawy o CIT – co w zamian?
  • Co dalej z uprzednimi porozumieniami cenowymi (APA) po usunięciu art. 15e ustawy o CIT?
  • Minimalny CIT – kto może podlegać?
  • Jak działa minimalny CIT?
  • Minimalny CIT a model cen transferowych (TP)
  • Minimalny CIT a podmioty działające w Polskiej Strefie Inwestycji i SSE
  • Na co zwrócić uwagę będąc „na granicy” zastosowania minimalnego CIT
     

Do kogo skierowany jest webinar?

Webinar jest skierowany głównie do członków zarządu, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, pracowników działów finansowo-księgowych oraz osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe w dużych i średnich przedsiębiorstwach.

Szczegóły

26 maja 2022 r.
godz.: 11:00 – 12:00

Osoba kontaktowa:
Marcin Kozik
mkozik@deloittece.com

Zarejestruj się

Czy ta strona była pomocna?