Polska Strefa Inwestycji – najważniejsze korzyści dla niemieckich przedsiębiorców

Artykuł

Polska Strefa Inwestycji – najważniejsze korzyści dla niemieckich przedsiębiorców

Poznaj funkcjonowanie Polskiej Strefy Inwestycji oraz najważniejsze korzyści i potencjalne ryzyka wynikające z korzystania z pomocy publicznej

Bezpłatne seminarium on-line: 13 kwietnia 2023 r., g. 10:00-11:00

Opis webinaru

Przedsiębiorcy rozważający realizację nowych inwestycji mających na celu rozwój prowadzonej działalności czy wdrożenie innowacyjnych rozwiązań mogą obecnie skorzystać z wielu form wsparcia. Jedną z nich jest prowadzenie działalności gospodarczej w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.
Polska Strefa Inwestycji (PSI) to wprowadzony w 2018 r. instrument wsparcia dla inwestorów, który ma zastąpić dotychczasowe Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE). Program umożliwia przedsiębiorstwom realizującym nowe inwestycje na terenie całej Polski uzyskanie zwolnienia z podatku dochodowego (CIT/PIT) na okres 10, 12 lub 15 lat, w wysokości nawet do 70% wartości planowanej inwestycji.

Podczas webinaru zostaną przedstawione wymogi, jakie należy spełnić w celu otrzymania decyzji o wsparciu, podstawowe zasady prowadzenia działalności w oparciu o tę decyzję oraz szczegółowe korzyści i potencjalne ryzyka wynikające z korzystania z pomocy publicznej. Prelegenci opowiedzą o funkcjonowaniu Polskiej Strefy Inwestycji także przez pryzmat praktycznych aspektów. Po zakończeniu szkolenia, prelegenci odpowiedzą na pytania zadane przez audytorium.

Agenda webinaru

  1. Polska Strefa Inwestycji – podstawowe informacje
  2. Decyzja o wsparciu – znaczenie i omówienie wynikających z niej obowiązków
  3. Kryteria ilościowe i jakościowe, które należy spełnić w ramach realizacji nowej inwestycji i po jej zakończeniu
  4. Q&A

Język prelekcji
Niemiecki

Termin
13 kwietnia 2023 r., g. 10:00-11:00

Główni odbiorcy webinaru
Niemieccy przedsiębiorcy chcący założyć lub przenieść działalność poza terytorium Republiki Federalnej Niemiec.

Prelegenci
Michał Gosek (mgosek@deloitteCE.com)
Dirk Bickel (dbickel@deloitte.de)
Anna Gorgon (agorgon@deloitte.de)

Koordynatorzy ds. marketingu
Aleksandra Sienkiewicz (asienkiewicz@deloitteCE.com)
Mirko Welte (mwelte@deloitte.de)

Czy ta strona była pomocna?