Postępowania UOKiK i spory sądowe – czy dowody ekonomiczne mogą pomóc?

Artykuł

Webinar: Postępowania UOKiK i spory sądowe – czy dowody ekonomiczne mogą pomóc?

Webinar Zespołu Analiz Ekonomicznych #2

Nagranie spotkania (16 listopada 2021 r.)

Prawo konkurencji odgrywa coraz większą rolę w codziennej działalności podmiotów gospodarczych. W ostatnim czasie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta (UOKiK) zwiększył swoją aktywność w obszarze ochrony konkurencji, wyznaczając jednocześnie kolejne rekordy w zakresie wysokości kar, w tym także kar nakładanych bezpośrednio na menedżerów spółek. Działania organu dotyczą coraz bardziej zawiłych kwestii, których rozstrzygnięcie wymaga sięgnięcia również po pozaprawne narzędzia. Sytuacja ta z jednej strony rodzi niepewność po stronie przedsiębiorców i stanowi bodziec do poszukiwania nowych skutecznych sposobów argumentacji w postępowaniach przed Prezesem UOKiK. Z drugiej strony, wzrasta świadomość podmiotów w zakresie możliwości dochodzenia odszkodowania od uczestników porozumień ograniczających konkurencję. W tym wypadku, poza wykazaniem istnienia porozumienia, niezbędne jest również ustalenie wysokości poniesionej szkody, co bywa dużym wyzwaniem.

Zapraszamy do udziału w webinarze, podczas którego nakreślimy kontekst oraz kierunek zmian dokonujących się w praktykach UOKiK, a także wskażemy na rosnące znaczenie dowodów ekonomicznych w sprawach z obszaru ochrony konkurencji.

Podczas webinaru poruszymy m.in. następujące kwestie:

  • Ewolucja UOKiK na przestrzeni lat
  • Kierunek rozwoju polityki ochrony konkurencji – najnowsze trendy i orzecznictwo
  • Dowody ekonomiczne w postępowaniach w obszarze ochrony konkurencji
  • Studia przypadków – wykorzystanie analizy ekonomicznej w praktyce

Spotkanie poprowadzą eksperci Deloitte:

Julia Patorska – partner associate w zespole ds. zrównoważonego rozwoju, lider zespołu ds. analiz ekonomicznych
Aleksandra Falkowska – manager w zespole ds. zrównoważonego rozwoju i analiz ekonomicznych
Wojciech Janik – radca prawny, Deloitte Legal

Webinar kierowany jest do:

  • osób zarządzających przedsiębiorstwami lub zajmujących funkcje kierownicze w firmach
  • przedstawicieli działów prawnych i compliance w organizacjach
  • pracowników kancelarii prawnych
  • wszystkich, którzy chcieliby wiedzieć więcej na temat zmian zachodzących w obszarze ochrony konkurencji i znaczenia dowodów ekonomicznych w postępowaniach UOKiK oraz sporach sądowych

Szczegóły

Nagranie spotkania (16 listopada 2021 r.)

Osoba kontaktowa:
Marta Jurga
mjurga@deloittece.com

Obejrzyj nagranie
Czy ta strona była pomocna?