Przymusowa restrukturyzacja banków

Artykuł

Webinar: Resolution | Przymusowa restrukturyzacja banków

Zmiany i nadchodzące wyzwania w 2022 r.

Bezpłatne spotkanie online: 26 stycznia 2022 r., godz. 10:00 - 11:30

Resolution czyli restrukturyzacja banku przez organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji za pomocą różnych narzędzi restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji ma na celu ochronę interesu publicznego, zapewnienie ciągłości krytycznych funkcji banku i ochronę podatników. Sprawia to, że odpowiednie przygotowanie banków do ewentualnego przeprowadzenia restrukturyzacji stanowi jeden z głównych celów organów ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, a w konsekwencji przekłada się na dodatkowe wymogi regulacyjne nakładane na banki przez te organy.

Od momentu powołania, przez siedem lat swojej działalności, Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (SRB) działa na rzecz zapewnienia możliwości przeprowadzenia przymusowej restrukturyzacji, w tym dokonuje standaryzacji zasad i procedur w jej zakresie. SRB podejmuje również rzeczowy dialog z bankami - najważniejszymi organami odpowiedzialnymi za przymusową restrukturyzację - oraz krajowymi organami przymusowej restrukturyzacji. Na rynku polskim Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) jako organ resolution podąża za standardami wypracowanymi przez SRB tworząc ramy przymusowej restrukturyzacji dla podmiotów podlegających pod BFG.

Wytyczne i wskazówki opracowane na przestrzeni ostatnich lat przez SRB, m.in. określone w dokumencie „Expectation for Banks”, tworzą solidne podstawy i określają jasne procedury, w jaki sposób przeprowadzić przymusową restrukturyzację (ang. „Resolution”) w różnych obszarach działalności banków.

SRB dbając przy tym o bieżącą komunikację i transparentne relacje z bankami jasno również definiuje oczekiwania wobec banków w zakresie Resolution na 2022 rok, gdzie nadrzędnym celem jest zapewnienie, aby do końca 2023 roku każdy bank miał możliwość przeprowadzenia skutecznej przymusowej restrukturyzacji.

Podczas webinaru online eksperci Deloitte z różnych krajów podzielą się wiedzą z obszaru regulacji w zakresie przymusowej restrukturyzacji banków, a także jakie są wymogi nakładane na banki w tym zakresie. Poruszą również temat zmian zawartych w „Bank Recovery and Resolution Directive” oraz związanych z nią priorytetów unijnych na rok 2022 i kolejne lata.

Szczegóły:

26 stycznia 2022 r.
godz. 10:00-11:30

Osoba kontaktowa:
Aleksandra Jankowska
aajankowska@deloittece.com

Zarejestruj się

Agenda:

  • Strategie i narzędzia przymusowej restrukturyzacji
  • Przykłady przymusowej restrukturyzacji w Europie
  • MREL i TLAC
  • Przymusowa restrukturyzacja w przyszłości
  • Wprowadzenie do EU Resolution Framework

Prelegenci:

  • David Martin Lopez, Consulting, Strategy, Regulation Partner – Deloitte w Hiszpanii
  • Dimitrios Goranitis, Risk Advisory Partner – Deloitte Europa Środkowa
  • Andrada Tanase, Risk Advisory Director – Deloitte Rumunia

 

Zapraszamy do bezpłatnej rejestracji już dzisiaj!
Webinar będzie prowadzony w języku angielskim.

Prezentacja z webinaru
Czy ta strona była pomocna?