Ceny transferowe COVID-19

Artykuł

Webinar: Przyszłość cen transferowych w obliczu pandemii COVID-19

Nagranie archiwalne (16 kwietnia 2020 r.)

Wybrane zagadnienia i przykłady

Obecny czas stanowi wiele wyzwań w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Część komentatorów mówi o kryzysie porównywalnym z Wielką Recesją. Chcielibyśmy wierzyć, że tak nie będzie, że fundamenty gospodarki, która płynnie rozwijała się przez ostatnie kilka lat okażą się wystarczająco silne i po krótkotrwałym załamaniu wrócimy na ścieżkę rozwoju. Bardzo prawdopodobne jest, że pandemia COVID-19 spowoduje drastyczną zmianę otoczenia gospodarczego w jakim funkcjonują przedsiębiorcy.

Podczas poprzedniego webinaru rozmawialiśmy z Państwem o tym, że transakcje z podmiotami powiązanymi są istotnym elementem gospodarki. Wspominaliśmy o tym, że zmiany w otoczeniu gospodarczym wymuszą modyfikację istniejących modeli cen transferowych, naszego podejścia do analizy funkcji, ryzyk i aktywów, przekładając się na zmiany nawet samej koncepcji porównywalności w analizach ekonomicznych.

Chcielibyśmy kontynuować tę dyskusję, tym razem koncentrując się na wybranych zagadnieniach i przykładach.

Zobacz nagranie:

Nagranie spotkania (16 kwietnia 2020)

Osoba kontaktowa:
Izabela Brzozowska
ibrzozowska@deloittece.com

Zarejestruj się

Agenda

  1. Co będzie kształtować patrzenie na ceny transferowe przez kilka kolejnych lat? 
    Większość przedsiębiorców w Polsce zarządza ryzykiem cen transferowych poprzez przygotowanie dokumentacji podatkowej. Jednak w obecnym czasie, ta strategia, chociaż konieczna, jako strategia ex-post powinna być poprzedzona przeanalizowaniem ex-ante tego kto, gdzie i jak w czasie kryzysu podejmuje decyzje strategiczne;
  2. Jak – w świetle nowych przepisów o cenach transferowych – rozumiemy „pełnienie” funkcji strategicznych oraz to, czym naprawdę jest zysk nierutynowy;
  3. Przykłady realizacji różnych scenariuszy ryzyka i ich wpływu na poziom dochodowości;
  4. Długookresowa spójność modeli cen transferowych i dokumentacji podatkowej.

Dobre rozumienie zasad rządzących analizą cen transferowych w kryzysie przesądzi o bezpieczeństwie Państwa i zarządów Państwa firm. Wpłynie też na przygotowanie do zarządzania przez Państwo kontroli podatkowych w dobie kryzysu.

Do kogo skierowany jest Webinar?

Webinar jest kierowany głównie do członków zarządu, dyrektorów finansowych, pracowników działów księgowych oraz innych osób odpowiedzialnych za ceny transferowe i rozliczenia podatkowe w Państwa firmie.

Ceny transferowe w czasie spowolnienia gospodarczego wywołanego przez COVID-19

Jak przygotować się do zmian?

Dowiedz się więcej

Zachęcamy Państwa do zadawania pytań poprzez formularz. Na zadane pytania postaramy się odpowiedzieć podczas webinaru. Zdajemy sobie sprawę, że sytuacja w której się wszyscy znajdujemy nie należy do komfortowych, dlatego chcemy dzielić się z Państwem naszą wiedzą.

Zadaj pytanie przed webinarem.

Cykl webcastów: Tarcza antykryzysowa


Tarcza antykryzysowa - Rządowe drogowskazy dla przedsiębiorców w obliczu pandemii

> Odsłuchaj nagranie

Tarcza antykryzysowa - Wpływ COVID-19 na inwestorów działających w ramach Polskiej Strefy Inwestycji i SSE

> Odsłuchaj nagranie

Tarcza antykryzysowa - Nowe możliwości finansowego wsparcia dla pracodawców w walce z COVID-19

> Odsłuchaj nagranie

Masz pytania lub wątpliwości?
Chcesz dowiedzieć się więcej?

Napisz do nas

Dowiedz się więcej o COVID-19 na naszej globalnej stronie Combating COVID-19 with resilence oraz lokalnej Odporność biznesu w dobie COVID-19

Czy ta strona była pomocna?