Webinar: Przyszłość pracy leży w zespołach

Artykuł

Webinar: Przyszłość pracy leży w zespołach

Jakie zmiany w relacji na linii pracodawca - pracownik pomogą sprostać wyzwaniom w postpandemicznej rzeczywistości?

Nagranie spotkania z dnia 30 września 2021 r.

Pandemia wystawiła relacje między pracownikami i pracodawcami na ciężką, niespotykaną dotąd próbę. Myśląc o przyszłości, osiąganie sukcesów przez firmy w czasach niepewności będzie wymagało posiadania przemyślanej strategii zatrudnienia, a planowanie pracy stanie się priorytetem dla kadry zarządzającej.

FOR ENGLISH, PLEASE SCROLL DOWN

 

Przejście z trybu „przeżyć” na tryb „prosperować” zależy od tego, czy organizacja ukierunkuje swoje działania na kapitał ludzki. Nowe podejście do pojawiających się pytań, wyzwań i problemów oraz podejmowanie decyzji stanie się łatwiejsze, gdy firmy skupią się na zespołach.

 

Podczas webinaru poruszymy między innymi następujące kwestie:

  • Praca w postpandemicznej rzeczywistości;
  • Pięć trendów, które można zaobserwować w 2021 roku;
  • Możliwe zmiany, jakie mogą zajść w świecie pracy i stosunkach na linii pracownik-pracodawca, oparte na dopływie talentów i wpływie działań rządu.
 
Kiedy:

Spotykamy się zdalnie 30 września, godz. 14:00-15:00.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Spotkanie odbędzie się w języku angielskim.

 

Webinar skierowany jest do:

Przedstawicieli zarządów oraz liderów odpowiedzialnych za kapitał ludzki (m.in.: HR, Employer Branding, Zarządzanie Talentami, Rekrutację, Kadry), Partnerów Biznesowych HR oraz specjalistów zarządzania zmianą.

Jeśli znasz osoby, które mogłyby być zainteresowane tematyką webinaru, prześlij im link do strony z rejestracją.

 

Partnerem spotkania jest Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza.

Szczegóły:

Odsłuchaj nagranie 30 września 2021 r.

Osoba kontaktowa:
Alicja Karbowiak
akarbowiak@deloittece.com

Zarejestruj się

The Future of Work lies in Teams

How might the worker-employer relationship evolve to meet the opportunities and challenges of the post–COVID-19 world?

The pandemic strained and tested the worker-employer relationship beyond anyone’s anticipation. Going forward, thriving in an uncertain future depends on having a compelling vision for where that relationship should go.

Making the shift from „survive to thrive” depends on an organization becoming distinctly human at its core – a different way of being that approaches every question, every issue, and every decision from a human angle first. This human angle becomes clearer when we focus on teams.

 

What we are going to talk about:
  • Post Pandemic Reality;
  • Five Workforce Trends to watch in 2021;
  • Possible futures based on Talent Supply and Government impact;
  • Reimagining Work as opposed to Work optimization.

 

When:

We meet remotely: September 30th, 2021, at 14:00-15:00.

Participation in the event is free.

The meeting will be held in English.

 

 

The Webinar is directed to:

Representatives of management boards and leaders responsible for human capital (including HR, Employer Branding, Talent Management, Recruitment, Human Resources), HR Business Partners and Change Management professionals.

If you know people who might be interested in the topic of the webinar, please send them a link to the registration page.

 

The Partner of the meeting is the Polish-Swiss Chamber of Commerce.

Details:

Watch the free recording

30 September 2021 

Contact person:
Alicja Karbowiak
akarbowiak@deloittece.com

Register

Czy ta strona była pomocna?