Raportowanie ESG w praktyce

Artykuł

Raportowanie ESG w praktyce – na co musisz się przygotować w związku z nową dyrektywą i zmianami regulacyjnymi w zakresie raportowania?

Klimat na zmiany w biznesie #11

Nagranie spotkania (15 czerwca 2021 r.)

W kwietniu 2021 r. Komisja Europejska opublikowała projekt Dyrektywy dotyczący sprawozdawczości niefinansowej. CSRD (Corporate Sustainable Reporting Directive) zastąpi dotychczas obowiązujący NFRD (Non-financial Reporting Directive) nakładając nie tylko więcej obowiązków raportowych, ale także rozszerzając listę podmiotów i obszarów objętych raportowaniem. Istotną zmianą będzie objęcie obowiązkiem wszystkich dużych firm, spełniających określone kryteria finansowe i w zakresie zatrudnienia, a nie tylko spółek giełdowych. Nowa dyrektywa, po uprzednim przyjęciu jej przez państwa członkowskie i implementacji do prawodawstwa krajowego, zacznie obowiązywać w 2024 r. i będzie dotyczyła raportowania danych za rok 2023. Zapraszamy na webinar i najbardziej aktualne informacje o wymogach i trendach w obszarze ESG.

Podczas webinaru omówimy:

  • Jakich podmiotów dotyczą projektowane zmiany?
  • Jakie obszary działalności firmy objęte zostaną obowiązkiem raportowania?
  • W jaki sposób projektowane zmiany wpłyną na format i standardy raportowania?
  • Jak nowa dyrektywa łączy się z innymi obowiązkami w zakresie ujawnień?
  • Jakie kroki należy wykonać już teraz, by sprostać wymaganiom regulacji w przyszłości?

Webinar kierujemy do:

  • osób odpowiedzialnych za kwestie związane z zarządzaniem CSR/ ESG, raportowaniem zagadnień ESG, zarządzaniem ryzykiem, compliance oraz public affairs w firmach
  • dyrektorów finansowych i osób odpowiedzialnych za pozyskiwanie finansowania projektów inwestycyjnych
  • wszystkich chcących lepiej zrozumieć implikacje biznesowe wynikające ze zmian klimatycznych czy społecznych

W webinarze weźmie udział, jako prelegent, Catherine Saire, Deloitte France Sustainability Partner & TCFD Member.

Szczegóły

Nagranie spotkania
(15 czerwca 2021 r.)

Osoba kontaktowa:
Marta Jurga
mjurga@deloittece.com

Zarejestruj się
Czy ta strona była pomocna?