Webinar: Raportowanie dla celów podatkowych: CESOP/FATCA/CRS

Artykuł

Webinar: Raportowanie dla celów podatkowych: CESOP/FATCA/CRS

Nowe obowiązki raportowe

Bezpłatne seminarium on-line: 14 czerwca 2023 r., godz. 13:00 – 14:00

Jakie są podobieństwa i różnice w wypełnianiu obowiązków sprawozdawczych oraz należytej staranności? Na co należy zwrócić uwagę przed czerwcowym raportowaniem?

Nowe przepisy wprowadzają obowiązek kolejnego raportowania dla celów podatkowych – Centralny Elektroniczny System o Płatnościach (CESOP). Krąg podmiotów zobowiązanych do przesyłania ustrukturyzowanych danych podatkowych powiększa się o nowe instytucje finansowe – dostawców usług płatniczych. Oznacza to, że instytucje finansowe muszą zmierzyć się z wdrożeniem nowych obowiązków raportowych; dla niektórych z nich tj. instytucji płatniczych oznacza to zupełnie nowe obowiązki. Oprócz wprowadzenia CESOP nowe przepisy uszczelniają system raportowania FATCA/CRS, wprowadzając nowe definicje oraz klauzule, których zmiana może mieć wpływ na nadchodzące raportowanie w czerwcu 2023 r.


Agenda

 1. Kogo dotyczą nowe obowiązki CESOP?
 2. Czy i w jaki sposób konsumenci nabywanych dóbr i usług zostaną dotknięci raportowaniem?
 3. Kiedy materializuje się obowiązek raportowania?
 4. Ewidencja – zakres przekazywanych danych w ramach CESOP.
 5. Raportowanie CESOP – co z outsourcingiem czynności raportowych dla celów CESOP?
 6. Kwestie techniczne -wykorzystanie narzędzi do raportowania FATCA/CRS; specyfika plików dla celów CESOP
 7. Wdrożenie nowych wymogów dla podmiotów regulowanych -wyzwania/zagrożenia.
 8. Zmiana definicji aktywów finansowych dla celów CRS i jej wpływ na obowiązki raportowe.
 9. Klauzula antyabuzywna w regulacjach FATCA/CRS.
 10. Alternatywna Spółka Inwestycyjna a obowiązki FACTA/CRS
 11. Właściwa kwalifikacja podmiotów /identyfikacja rezydentów a sankcje międzynarodowe.
 12. Brak numerów TIN w danych raportowanych dla celów FATCA – co dalej?
 13. Kontrole w zakresie CRS -na co zwracają uwagę organy KAS podczas kontroli.


Do kogo skierowany jest webinar?

Webinar skierowany jest głównie do pracowników Instytucji finansowych m.in. Instytucji płatniczych, banków, ubezpieczycieli, domów maklerskich, Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych.

Serdecznie zapraszamy!

Prelegenci: Przemysław Skorupa, Dariusz Osada, Wojciech Michalak, Ewa Kaczyńska

Szczegóły

14 czerwca 2023 r.
godz. 13:00 – 14:00

Kontakt:
Aleksandra Podlodowska
apodlodowska@deloitteCE.com

Zarejestruj się
Czy ta strona była pomocna?