Webinar: Sankcje międzynarodowe – wpływ na prowadzenie biznesu

Artykuł

Webinar: Sankcje międzynarodowe – wpływ na prowadzenie biznesu

Poznaj istotę ryzyka sankcyjnego

Nagranie spotkania (12 grudnia 2022 r.)

Zapraszamy na webinar poświęcony tematyce wpływu sankcji międzynarodowych na prowadzenie biznesu w kontekście bieżących wydarzeń.

Dzięki uczestnictwu w webinarze uczestnik lepiej zrozumie istotę ryzyka sankcyjnego i jego wpływ na prowadzoną przez niego działalność gospodarczą co przełoży się na możliwość adekwatnej alokacji zasobów przy jednoczesnym zminimalizowaniu tego ryzyka – ryzyka, które może skutkować odpowiedzialnością karną, finansową, reputacyjną, a w pewnych przypadkach również kontraktową.

Wartość dodana

Zależy nam na rozwianiu wątpliwości dotyczących tematyki zapewniania przez przedsiębiorców zgodności z przepisami sankcyjnymi oraz poszerzaniu wiedzy uczestników w tym zakresie, tak by mogli oni identyfikować i optymalnie zarządzać ryzykiem, na które narażona jest ich organizacja.

Do kogo kierujemy webinar?

Webinar skierowany jest przede wszystkim do przedstawicieli branż najbardziej obciążonych ryzykiem sankcyjnym przez wzgląd na charakter ich działalności, a zatem podmiotów zajmujących się handlem międzynarodowym, podmiotów działających w sektorze finansowym czy zajmujących się międzynarodową dystrybucją (np. towarów podwójnego zastosowania). Tematyka sankcyjna, co do zasady, dotyczy wszystkich uczestników obrotu gospodarczego, dlatego na webinar zapraszamy wszystkich chętnych celem lepszego zrozumienia zagadnienia stosowania sankcji międzynarodowych oraz identyfikacji potencjalnego ryzyka sankcyjnego dla ich organizacji.

Szczegóły

Nagranie spotkania (12 grudnia 2022 r.)

Osoba kontaktowa:
Michał Zadrąg
mzadrag@deloittece.com

Obejrzyj nagranie

AML Compliance Management

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą przedstawiającą usługi Deloitte z zakresu AML Compliance Management.


Pobierz PDF

Czy ta strona była pomocna?