Webinar Klubu SheXO: Future of work

Artykuł

Webinar Klubu SheXO: Future of Work

"Nowa rzeczywistość" - ulepszona wersja wczoraj czy trwała wersja jutra?

Nagranie spotkania (9 września 2020 r.)

Pandemia COVID-19 jest źródłem gruntownych zmian społecznych i organizacyjnych. Jednocześnie daje liderom i liderkom możliwość zaprojektowania przyszłości pracy, uwzględniając wnioski wyciągnięte w trakcie trwania kryzysu.

Obecna sytuacja wymogła na liderach biznesowych zrobienie trzech rzeczy jednocześnie: przygotowanie powrotu do pracy, zrozumienie i wykorzystanie doświadczenia, jakie zdobyliśmy w trakcie kryzysu oraz wytyczenie nowego kierunku działań. Z tegorocznej, 10. edycji badania Deloitte „Human Capital Trends” wynika, że najważniejszym zadaniem, jakie stoi teraz przed organizacjami jest określenie, w jaki sposób utrzymać wprowadzone działania i zakorzenić je w DNA firmy. Będzie to jednak wymagało zmian w kulturze organizacyjnej przedsiębiorstwa. 

Zmiany technologiczne i społeczne, a także trwająca pandemia redefiniują pojęcia takie jak praca, pracownicy i miejsce pracy. Nowa koncepcja pracy czyni z niej coś więcej niż miejsce. Praca, postrzegana jako uwalnianie ludzkiego potencjału i tworzenie organizacji odpornej na ryzyko, dającej pracownikom poczucie przydatności, może stać się bodźcem do zwiększenia wydajności, wartości i skali oddziaływania. Aby wspomniane zmiany przełożyły się na korzyści, organizacje powinny przyjąć szerszą perspektywę. 

Podczas webinaru omówimy m.in.:

  • Jakie zmiany mogą zajść w kontekście miejsca pracy, pracowników oraz samego charakteru pracy? Jakie podejście powinny przyjąć organizacje wobec pojawiających się nowych wyzwań?
  • Co firma może zrobić w perspektywie krótko- i długoterminowej, aby dostosować się do dynamicznego środowiska i się w nim rozwijać?
  • Praca zdalna - co to oznacza dla biznesu? Czy jest to chwilowe odstępstwo czy długoterminowy trend? W jaki sposób organizacje mogą tworzyć wartość w tym nowym środowisku?
  • W jaki sposób zarządzanie kryzysowe ukierunkowane na człowieka może wzmocnić odporność biznesową?
  • Dlaczego w przyszłości pracy ważniejsze może okazać się wspieranie rozwoju umiejętności ludzkich niż przekwalifikowanie pracowników?

Webinar poprowadzi John Guziak, Lider zespołu ds. Kapitału Ludzkiego w Deloitte w Polsce. John ma blisko trzydziestoletnie doświadczenie w prowadzeniu firm doradczych w obszarze zarządzania oraz sprzedaży w Europie Środkowej i Południowej. W swojej karierze wspierał firmy z listy Fortune500 w Europie Zachodniej, regionie EMEA oraz Bliskiego Wschodu w projektowaniu rozwiązań wpierających kapitał ludzki, budowaniu strategicznych partnerstw w ramach kadry zarządzającej, w przeprowadzaniu zmian organizacyjnych czy transformacji cyfrowej zorientowanej na ludzi pracujących oraz współpracujących z daną organizacją, jak również we wdrożeniach zarówno lokalnych, jak i globalnych.

Pierwsza część webinaru prowadzona będzie w języku angielskim.

Zobacz nagranie

Nagranie spotkania (9 września 2020 r.)

Osoba kontaktowa:
Małgorzata Reif
mreif@deloittece.com

Zarejestruj się
Czy ta strona była pomocna?